Du kan søke Statens vegvesen om å få godkjenning hvis du har faglig kompetanse til å drive en drosjevirksomhet fra et annet EØS-land eller Sveits.

For at vi skal kunne godkjenne kompetansen din, må vi vurdere at du oppfyller kravene til faglig kompetanse som er fastsatt i yrkestransportforskriften § 8, og som er nærmere utdypet i temalista for løyveeksamen for drosje.

Fagkompetansekravet skal sikre at løyvehaver har tilstrekkelig kunnskap til å tilby en viss minstestandard på tjenestene og til å drive drosjevirksomhet i tråd med gjeldende regulering i Norge. Ikke minst er det viktig med kunnskap om gjeldende regler knyttet til arbeidsgiveransvar, skatter og avgifter og forbrukerrettigheter. Kravene er derfor i stor grad knyttet til norsk regelverk. Dette gjør det utfordrende å tilegne seg tilsvarende kompetanse i andre EØS-land.  

Hvis du vurderer at du oppfyller kravene til faglig kompetanse, kan du søke om å få denne kompetansen godkjent i Norge.

Du sender søknad med dokumentasjon på kompetanse i form av vitnemål eller kompetansebevis utstedt av offentlig myndighet i annen EØS-stat eller Sveits til:

Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

Vi ber om at du merker søknaden din «Søknad om godkjenning av faglig kompetanse for drosjeløyve fra andre EØS-land».

Krav til språk eller oversettelse av dokumentasjon

Vi godtar kun dokumentasjon på engelsk, norsk, svensk eller dansk. Dokumenter utstedt på andre språk enn disse må oversettes til norsk eller engelsk. 

Det må komme frem av dokumentene hvem som har oversatt dem. Hvis de innsendte oversettelsene ikke er gode nok, kan vi komme til å be om ny oversettelse.

Du vil drive et drosjeselskap