• En uke er definert fra midnatt natt til mandag til midnatt neste mandag
  • Ukehvilen må være påbegynt innenfor en uke
  • Kjører du to uker på rad kan total kjøretid ikke overstige 90 timer

Arbeidstidsreglene legger begrensninger for lengden på kjøretid (arbeidstid) per uke. Arbeidstidsreglene for sjåfører har regler om sjåførens arbeidstid, og gir mulighet til avtaler om utvidet arbeidstid, overtid m.m.