Arbeidstidbestemmelsene påvirker kjøre- og hviletidsreglene. Det er derfor viktig å kjenne til hovedtrekkene i arbeidstidsreglene.

Arbeidsgiver er ansvarlig for å følge reglene

Det er arbeidsgiveren din som er ansvarlig for å organisere arbeidstiden din slik at arbeidstidsreglene kan følges. Dere må selv bli enige om hvordan du som arbeidstaker best kan rapportere om arbeidstiden din.

Registrere med fartsskriver

Hvis du kjører bil med digital fartsskriver, skal du registrere arbeidstiden din ved hjelp av tidsgruppevelgeren på fartsskriveren, og legge inn annet arbeid i fartsskriveren og sjåførkortet. Dette skal også gjøres ved bruk av analog fartsskriver.

Overtid må også registreres

Hvis du jobber overtid må dette også registreres slik at du kan få utbetalt det overtidstillegget du har krav på, og myndighetene kan føre tilsyn med at reglene er fulgt. Arbeidsgiveren din er ansvarlig for dette. En annen måte å rapportere arbeidstiden din til arbeidsgiver på, er å bruke et timeføringsskjema.  

Må velge løsning som gir lengst pause

Regelverket sier at de reglene som gir deg best vern skal gå foran de reglene som gir deg dårligere vern der kravene strider mot hverandre. Det betyr at du må velge den løsningen som gir deg lengst pause eller hvileperiode.

Mer fleksibelt ved tariffavtale

Arbeidstidsreglene blir mer fleksible når virksomhetene er bundet av tariffavtale. Det åpner blant annet for at man kan gjennomsnittsberegne daglig og ukentlig arbeidstid. Da kan man arbeide mer i en periode, for så å måtte arbeide mindre senere. 

Det betyr at lengden på den ukentlige kjøretiden avhenger av om arbeidsgiveren din har anledning til å gjennomsnittsberegne arbeidstiden eller ikke. Virksomheter som er bundet av tariffavtale har størst adgang til å gjennomsnittsberegne arbeidstiden til sine ansatte. Den maksimale grensen for ukentlig arbeidstid er 60 timer pr. uke, men i gjennomsnitt over en periode skal ukentlig arbeidstid ikke overstige 48 timer.