Hvis du har spørsmål om forskrift om arbeidstid for sjåfører og andre innenfor vegtransport, kan du kontakte oss på telefon.

E-post

Du kan også sende oss spørsmål via vårt kontaktskjema

Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet har en egen svartjeneste for spørsmål om arbeidsmiljø generelt. De kan også svare på spørsmål om forskrift om arbeidstid for sjåfører. Nærmere opplysninger finnes på:
www.arbeidstilsynet.no

Politiet

Utrykningspolitiet (UP) er et sentralt politiorgan som har som hovedoppgave å redusere ulykker ved å forebygge lovbrudd i trafikken. Du finner mer informasjon om politiets trafikkontroller på:
www.politi.no

Datatilsynet

Datatilsynet er ansvarlig myndighet for at reglene i personopplysningsloven følges.

Lover og regler

Regelverket finner du på Samferdselsdepartementets hjemmesider eller hos Lovdata:
www.lovdata.no
www.sd.dep.no 

Forskrift om arbeidstid for sjåfører og andre innenfor vegtransport
http://odin.dep.no/sd/norsk/dok/regelverk/lover/028001-990913/dok-bn.html

Forskrift om kjøre- og hviletid m.v. ved innenlandsk transport og transport innenfor EØS-området
http://www.lovdata.no/for/sf/sd/xd-19930928-0910.html

Vegtrafikkloven
http://www.lovdata.no/all/nl-19650618-004.html

Personopplysningsloven
http://www.lovdata.no/all/nl-20000414-031.html

Ny arbeidsmiljølov
http://www.lovdata.no/all/nl-20050617-062.html

Gjeldende arbeidsmiljølov
http://www.lovdata.no/all/nl-19770204-004.html