Dine køyretøy er både for privatpersonar og bedrifter.

Du må ha tilgang til bedriftstenester via Altinn for å kunne bruke tenestene på Di side.

I Dine køyretøy kan du mellom anna

Avgrensingar i tenesta

Kjøpar må vere over 18 år for å kunne nytte løysinga ved sal av køyretøy.

Har du gjort for mange forsøk, blir salsmeldinga stoppa, og du kan ikkje lenger sende salsmelding på køyretøyet i nettløysinga.

Har du oppdaga ein feil eller ønsker å sende inn ein klage?

Dersom du ser noko du meiner er feil i opplysningane om køyretøya dine, eller du ønsker å sende inn ein klage, ber vi deg kontakte oss.