Artikkelen er over to år gammal, og innhaldet kan vere utdatert.

Statens vegvesen har besluttet å utarbeide nytt reguleringsforslag for å imøtekomme høringsuttalelser.

Det nye reguleringsforslaget er basert på linjen omtalt som rødt alternativ i reguleringsplanen som ble lagt ut på offentlig høring 4. januar 2022. 

-Vi er nå i gang med å utarbeide nytt reguleringsforslag. I løpet av våren vil vi gå gjennom høringsuttalelsene og forsøke å finne løsninger i samarbeid med Vestnes kommune, Statsforvalteren og øvrige høringsparter, sier planleggingsleder Magnhild Rømyhr i Statens vegvesen.

Kart med linjer som viser hvor Statens vegvesen planlegger veg
Statens vegvesen har besluttet å utarbeide nytt reguleringsforslag basert på linjen omtalt som rødt alternativ.

Har fått inn 25 høringsuttalelser

Statens vegvesen har i alt fått inn 25 høringsuttalelser. 13 fra offentlige høringsparter, lag og foreninger og 12 fra private grunneiere.

Høringsuttalelsene omfatter mange ulike tema, blant annet kryss- og adkomstforhold, naturforringelse, klima, reisetid, støy og verdiforringelse av eiendommer.

Vestnes kommune har bedt vegvesenet vurdere alternativer til T- krysss og foreslår å knytte lokalvegen til eksisterende parkeringsplass litt lenger nord-øst i Fremstedalen.

Statsforvalteren i Møre og Romsdal har innsigelse til oransje alternativ og forhold knyttet til naturmangfold, friluftsliv og klimautslipp.

Statens vegvesen forventer å legge nytt reguleringsforslag ut på høring før sommeren.

Kontaktperson i Statens vegvesen

Magnhild Rømyhr
Planleggingsleder
Tlf: 90076924
E-post:

Aktuelt for fylke: Møre og Romsdal