Planlegger du å skrive oppgave innenfor et fag som er interessant for veg- og transportsektoren , og studerer ved en av utdanningsinstitusjonene vi har samarbeidsavtale med , kan vi bidra med økonomisk støtte og veiledning. Den økonomiske støtten til bacheloroppgave er på 7 500 kr, og 15 000 kr for masteroppgave.

Først avtale, så oppgave

For å få støtte til oppgaven din må du først inngå en avtale med både studiestedet ditt og Statens vegvesen. Tema for oppgaven må defineres, gjerne innenfor ditt interessefelt og den må ha relevans for Statens vegvesen. Det må også avtales hvem som skal være din veileder - både i Statens vegvesen og ved studiestedet. . 

Hvem kan jeg kontakte?

Ta kontakt med din faglærer som kan sette deg i kontakt med aktuelle fagpersoner i Statens vegvesen.