Du logger inn på Din side via ID-porten. Id-porten er en felles innloggingsløsning til offentlige tjenester på internett. Les mer om ID-porten hos Difi.

Mangler du rettigheter må du ta kontakt med virksomhetens leder. Det er som regel daglig leder, styreleder, eller andre som har rollen «tilgangsstyring» i Altinn som kan gi ansatte eller andre rettighet til å handle på vegne av bedriften.

Tilgang til førerkort- og kjøretøytjenester

De fleste av tjenestene har egne roller i Altinn som kan benyttes for å gi ansatte rettigheter til å bruke tjenestene (for eksempel Dine kjøretøy eller Salgsmelding). Det er mulig å opprette egne roller (for eksempel Bilansvarlig) der ønskede rettigheter kan samles. Les mer om roller og rettigheter hos Altinn.no.

Rollen "Samferdsel" gir ansatte tilgang til å bruke alle (også de fremtidige) tjenestene Statens vegvesen tilbyr i Altinn. Vi anbefaler å ikke gi denne rollen til alle ansatte som skal representere virksomheten, men heller benytte muligheten til å gi ansatte rettigheter til de ulike tjenestene.

Tilgang til digital kjøreseddel

Digital kjøreseddel er knyttet til rollen samferdsel i Altinn og rettigheten heter «Digital kjøreseddel for årsprøvekjennemerke» med kortnavnet «digitalkjoreseddel».

Tilgang til tjenester for verksted

Det er to måter å få tilgang på, enkeltrettighet eller tilgangsrolle. To mulige enkeltrettigheter: For å kunne innrapportere PKK må du ha rollen «Periodisk kontroll av kjøretøy – spørringer og innrapportering (lese, fylle ut)» og for tilgang til søknadsskjemaet må du ha tilgangen «Verkstedregisteret Statens vegvesen (lese, fylle ut og signere)». Eventuelt kan du ha tilgangsrollen «Samferdsel», og vil slik få tilgang til begge løsningene (viktig å merke seg at rollen også gir tilgang til mye annen funksjonalitet i Altinn på vegne av bedriften).

Tilgang til Parkeringsregisteret

Parkeringsregisteret er knyttet til rollen samferdsel i Altinn, men du må i tillegg registrere din virksomhet som parkeringstilbyder.

Tilgang til HC-registeret

For å registrere parkeringstillatelser for forflytningshemmede må du ha rollen samferdsel i Altinn.

Tilgang til digital post for bedrifter

For å lese digital post, må du enten ha rollen "Post/Arkiv" i Altinn, eller du må tildeles enkeltrettighet til "Lese Brev fra Statens vegvesen"-tjenesten i Altinn.