Finn post- og besøksadresser og elektronisk fakturaadresse til Vegdirektoratet og de seks divisjonene i Statens vegvesen.

All post og søknader på papir skal sendes til Statens vegvesen sitt felles postmottak.

Postadresse

Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

E-postadresse

Besøksadresser

Du kan bruke organisasjonskartet for å finne besøksadresser til Statens vegvesens kontorsteder.

Faktura til Statens vegvesen

Statens vegvesen mottar kun elektronisk faktura fra sine leverandører. Vi tar ikke i mot faktura på e-post.

Vår  elektroniske fakturaadresse er: 971032081

Som leverandør til Statens vegvesen må du huske på dette:

 • Innhold og referanser på fakturaen må oppfylle de kravene som framgår av kontrakten. Det kan for eksempel bety at fakturaen må inkludere navn på bestiller, bestillingsnummer og kontraktsnummer.
 • Du må sende inn alle bilag til fakturaen sammen med fakturaen. Da kan vi raskere godkjenne og betale fakturaen.
 • Alle opplysninger på fakturaen må stemme med det som er oppgitt i kontrakten. Vi sender fakturaer med feil eller mangler retur og betaler dem først når vi får en ny faktura som stemmer med kontrakten.

Særskilte krav til datainnhold

Vi har følgende krav til innholdet i følgende dataelement:

 • Deres referanse "BuyerReference"
  Dataelementet skal inneholde fullt navn (eller seksbokstavs brukerid) på fakturamottaker.
 • Bestillingsnummer "OrderReference/ID"
  Dataelement skal inneholde bestillingsnummer dersom fakturaen har opprinnelse i en elektronisk bestilling.
 • Kontraktsnummer "ContractDocumentReference/ID"
  Dataelement skal inneholde kontraktsnummer som bestiller skal oppgi.
 • Fakturareferanse på kreditnota "BillingReference/InvoiceDocumentReference/ID"
  Dataelement skal inneholde fakturanummeret til den fakturaen som skal krediteres.
 • Vedlegg "AdditionalDocumentReference/Attachment/EmbeddedDocumentBinar"
   Vedlegg skal være av typen PDF. Vedlegget skal være innbakt i XML-dokumentet.

Slik kommer du i gang

Fakturaproduksjon

Finn ut om ditt fakturasystem kan produserer faktura på EHF. Hvis ikke må du lage en tilpasning, avtale konvertering til EHF hos aksesspunktet eller bruke en fakturaportal.

Avtale om formidling av faktura

Som fakturautsteder må du inngå avtale med en aksesspunkt-leverandør.

Test av datakvalitet

Vi ønsker at du gjennomfører en test mot vårt system før du sender faktura i produksjon.

Generer en testfaktura på EHF i ditt system og send den som vedlegg i en e-post til . Dette er en test av datakvalitet, og fakturaen blir ikke betalt.

Levere faktura

Når vi har bekreftet at datakvaliteten er i orden, kan du levere elektronisk faktura via et aksesspunkt.

For å sikre at fakturaene kommer fram, ønsker vi at du de første ukene sender e-post til   der du oppgir hvilke fakturanummer som er sendt.

Andre alternativer

Hvis dere ikke har mulighet til å produsere faktura i eget regnskapssystem, eller ikke har mulighet til å koble dere til et aksesspunkt, kan dere bruke nettbasert fakturaportal. Dette er en løsning der dere kan registrere faktura og få den sendt på rett måte.

Fakturaadresse

Statens vegvesen
Fakturamottak DFØ
Postboks 4710 Torgarden
7468 Trondheim