Denne publikasjonen deler informasjon om forhold på eller langs veiene som kan medføre forsinkelser eller forhøyet ulykkesrisiko i trafikk.

Veiarbeid, midlertidig trafikkregulering, som stengninger, trafikkuhell, uvær, ras og flom er blant de tingene som kan påvirke trafikkavviklingen. Vi publiserer kontinuerlig meldinger vi mottar om slike forhold, og sender dem ut på DATEX II-format. 

Publikasjon

Vi gir ut trafikkmeldinger i en publikasjon som dekker hele landet. Når du videreformidler informasjonen, ber vi deg henvise til Statens vegvesen som kilde.

Du må registrere deg for å ta lenken i bruk.

  • Versjon 3.1: https://datex-server-get-v3-1.atlas.vegvesen.no/datexapi/GetSituation/pullsnapshotdata
  • Versjon 2.3: https://www.vegvesen.no/ws/no/vegvesen/veg/trafikkpublikasjon/trafikk/2/GetSituation

Dekning

Publikasjonen dekker forhold som kan påvirke trafikken på offentlige veier i Norge.

Kvalitet

Statens vegvesen mottar, verifiserer og distribuerer løpende informasjon om forhold som kan påvirke trafikken. Vi angir så godt det er mulig, tiden fra noe skjer, til informasjonen blir distribuert, den geografiske posisjonen til det som skjer, og nøyaktigheten av informasjonsinnholdet.

Filtrering

Publikasjonen inneholder informasjon om alle forhold, pågående og planlagte, som kan påvirke trafikken. Det er informasjon fra hele landet. De som bruker publikasjonen, må selv filtrere informasjonen etter type, geografi eller andre egenskaper.

Publikasjoner