Denne publikasjonen har meteorologiske måleverdier fra værstasjoner som står langs riks- og fylkesveinettet. Vi oppdaterer den hvert tiende minutt.

Publikasjon

Publikasjonen for værdata består av to publikasjoner, én for måleverdiene og én for den geografiske posisjoneringen av værstasjonene. Når du videreformidler informasjonen, ber vi deg henvise til Statens vegvesen som kilde.

Du må registrere deg for å ta lenkene i bruk.

Måleverdier

Publikasjonen består av meteorologiske måleverdier fra værstasjoner langs riks- og fylkesveinettet i Norge. Vi oppdaterer den hvert tiende minutt.

  • Versjon 3.1: https://www.vegvesen.no/ws/no/vegvesen/veg/trafikkpublikasjon/vaer/3/GetMeasuredWeatherData
    Merk: Ny adresse fra 1. november 2022: https://datex-server-get-v3-1.atlas.vegvesen.no/datexapi/GetMeasuredWeatherData/pullsnapshotdata
  • Versjon 2.3: https://www.vegvesen.no/ws/no/vegvesen/veg/trafikkpublikasjon/vaer/2/GetMeasuredWeatherData

Geografisk posisjon

Publikasjonen angir den geografiske posisjonen til værstasjonene i form av koordinater, veinummer og målestasjonsnavn.

  • Versjon 3.1: https://www.vegvesen.no/ws/no/vegvesen/veg/trafikkpublikasjon/vaer/3/GetMeasurementWeatherSiteTable
    Merk: Ny adresse fra 1. november 2022: https://datex-server-get-v3-1.atlas.vegvesen.no/datexapi/GetMeasurementWeatherSiteTable/pullsnapshotdata
  • Versjon 2.3: https://www.vegvesen.no/ws/no/vegvesen/veg/trafikkpublikasjon/vaer/2/GetMeasurementWeatherSiteTable

Har du innspill?

Send oss gjerne tilbakemeldinger eller forslag til forbedring av værdatapublikasjonen på e-post.

Publikasjoner