Webkamera-publikasjonen overfører oppdaterte bilder fra kameraer langs veiene. Disse gir brukeren et inntrykk av trafikkflyt, vær og føreforhold.

Statens vegvesen har satt opp webkamera mange steder langs veinettet. Dette er oftest på værutsatte steder, fergeleier, fjelloverganger og i tettsteder med mye trafikk.

Bildene fra kameraene oppdateres med varierende frekvens. Dette har sammenheng med typen kamera, og hvordan kommunikasjonen med kameraet er satt opp.

Enkelte av kameraene veksler mellom å vise forskjellige retninger og veibaner. Det betyr at de kan endre bildeutsnitt mellom oppdateringer.

Drift og vedlikehold

Mange av kameraene står på værharde steder, og fra tid til annen kan de være ute av drift. Det kan skyldes strømbrudd, feil i kommunikasjonen med kameraet eller annen teknisk svikt. Det kan ta tid før servicemannskap finner feilen og får rettet den. Derfor kan et kamera iblant være ute av drift i noen dager eller vise et gammelt bilde.

Publikasjon

Webkamera-publikasjonen gir tilgang til alle webkameraene. Når du videreformidler informasjonen, ber vi deg henvise til Statens vegvesen som kilde.

Du må registrere deg for å ta lenken i bruk.

  • Versjon 3.1: https://datex-server-get-v3-1.atlas.vegvesen.no/datexapi/GetCCTVSiteTable/pullsnapshotdata

Personvern

Webkameraene er satt opp for å gi brukerne et inntrykk av trafikale forhold som køsituasjon, vær og føreforhold. Kameraene tar ikke bilde av enkeltpersoner, og det skal ikke være mulig å identifisere personer eller registreringsnumrene til kjøretøy på bildene.

Ta kontakt med oss på e-post hvis du oppdager bilder som ikke tar nok hensyn til personvernet, eller hvis du har andre tilbakemeldinger om tjenesten.

Publikasjoner