Du kan bruke tjenester fra Statens vegvesen på Din side på vegne av en virksomhet. Det forutsetter at du har fått tilgang til tjenestene i Altinn.

Hos Altinn kan du se alle tjenester og skjemaer fra Statens vegvesen som det er mulig å få tilgang til.

Slik får du tilgang til en tjeneste

For å bruke en tjeneste på vegne av en virksomhet må du ha tilgang til tjenesten. Du får tilgang eller rolle av en person i virksomheten som selv har den rollen som heter Tilgangsstyring.

Du kan få direkte tilgang til tjenesten, eller du kan få en rolle som gir deg tilgangen.

Hva er en rolle?

En rolle kan inneholde tilganger til flere tjenester. Alle roller har et navn. 

En person med rollen Tilgangsstyring kan opprette nye roller.

Rollen Samferdsel

En person med rollen Samferdsel kan gi en bruker tilgang til å bruke de fleste tjenestene Statens vegvesen tilbyr. Dette gjelder også tjenester som kommer i framtiden. Vi anbefaler å bare gi denne rollen til ansatte som har behov for tilgang til alle tjenestene våre.

Rollen Post/arkiv

En person med rollen Post/arkiv kan lese digital post til virksomheten.

Rollen Tilgangsstyring

En person med rollen Tilgangsstyring kan blant annet

  • gi andre brukere tilgang til virksomhetens tjenester
  • opprette nye roller
  • samle rettigheter til flere tjenester i én rolle

Les mer om roller

Du finner mer informasjon om roller og rettigheter hos Altinn.

Logg inn på Din side via ID-porten

ID-porten er en felles innloggingsløsning til offentlige tjenester på internett. Når du har fått tilgang til en tjeneste, logger du inn på Din side for å bruke tjenesten. Du logger inn via ID-porten. 

For enkelte tjenester er det ikke nok å ha tilgang

Før du kan bruke tjenestene under, må flere ting enn tilgang være på plass:

Ved søk om godkjenning som verksted eller kontrollorgan

Når du bruker tjenesten til å sende inn en søknad, sender Statens vegvesen en bekreftelse som kan leses i bedriftens innboks i Altinn og på Din side. For å se meldingen må du ha tilgang til å lese digital post for bedriften.

HC-registeret

For å få tilgang til HC-registeret må du være registrert som saksbehandler i Altinn for din kommune.

Parkeringsregisteret

Før du kan registrere parkeringsområder i Parkeringsregisteret, må virksomheten din være registrert som parkeringstilbyder i Altinn.