Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen har fått ansvar for å godkjenne motorsportsarrangement.

Flere kan få arrangere trening og stevner på lukket bane, eller avsperret område, etter søknad. 

Arrangører kan søke via denne nettsiden: Søk om å arrangere motorsportarrangement 

Reglene om å drive med motorsport på lukket bane skal sikre at organisert trenings- og konkurransekjøring foregår i trygge rammer. Det er også et ønske om å kanalisere ekstremadferd vekk fra offentlig veg og over på bane.

Det er derfor åpnet for aktiviteter som banedager og sikkerhets- og kjøretreningskurs på lukket bane.

Ny bestemmelse i vegtrafikkloven

Stortinget har endret vegtrafikkloven § 6 sjette ledd som nå lyder:

«Fartsgrensene gjelder ikke for konkurransekjøring, trening til konkurransekjøring eller annen organisert kjøring som med Statens vegvesens tillatelse holdes på særskilt bane eller veg som stenges for all annen trafikk. Statens vegvesen kan i tillatelsen stille vilkår i samsvar med lovens formål.»

Flere arrangører

Loven åpner for organisert kjøring på lukket bane, og for at flere forbund skal kunne drive med motorsport. Arrangører må ha et reglement som sikrer at kjøring på lukket bane eller annet avsperret område organiseres og gjennomføres på en sikker måte for førere, andre deltakere, funksjonærer og tilskuere.