Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

– Dette vil gjøre kontrollene våre mer effektive og føre til økt trafikksikkerhet, sier Kjetil Wigdel i Statens vegvesen.

Ny forskrift trer i kraft 1. september.

Det er i hovedsak enkelte brudd på reglene om kjøre- og hviletid som nå blir gebyrbelagt.

– I dag anmelder vi disse bruddene til politiet, men fra 1. september kan vi ilegge gebyr selv. Det vil frigjøre mye tid hos oss og hos påtalemyndigheten. Vi tror også gebyr vil være mer preventivt enn en anmeldelse, sier Wigdel.

Hvilke overtredelser endringen gjelder for er spesifisert i forskriften: Forskrift om gebyr for visse overtredelser av vegtrafikklovgivningen (Lovdata)

– Vil føre til færre overtredelser

Både fører og transportforetak vil få gebyr ved brudd. Gebyrenes størrelse vil variere fra 1 000 kroner til 4 000 kroner per overtredelse.

Hvis en fører blir stoppet med flere overtredelser, betyr det flere gebyr. Samlet gebyr kan imidlertid ikke overstige 20 000 kroner for en fører i en enkelt kontroll. Tilsvarende gebyrtak for transportforetak er på 40 000 kroner per sjåfør.

– Vi mener disse gebyrene er av en slik størrelse at de vil føre til færre overtredelser. Det vil igjen føre til mer uthvilte tungbilførere og bedre trafikksikkerhet for alle trafikanter. Det at foretakene også får gebyr, mener vi vil bidra til likere konkurransevilkår i transportbransjen og bedre arbeidsvilkår for førerne, sier Kjetil Wigdel.

Dersom det er mistanke om at gebyr ikke blir betalt, har Statens vegvesen mulighet til å holde igjen kjøretøyet.

– I den nye forskriften er det også innført et såkalt solidaransvar for en rekke overtredelser. Det innebærer at både fører og foretak kan bli holdt ansvarlig for gebyret, sier Wigdel.

Flere endringer i vente

Statens vegvesen jobber med tilsvarende forskriftsendringer for andre overtredelser.

– Vi ønsker blant annet å gå fra anmeldelse til gebyr for enkelte brudd på kabotasjereglene. Dette håper vi å få på plass i før utgangen av året. Våre forslag til endringer på dette området var ute på høring fram til 16. august i år. Vi vil komme med en høringsoppsummering og et nytt endringsforslag i løpet av kort tid, sier Wigdel. 

Illustrasjonsbilde fra Svinesund kontrollstasjon
Illustrasjonsbilde fra Svinesund kontrollstasjon. Foto: Statens vegvesen