Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

MF Hydra til topps i prestisjefull kåring – som tredje ferje på et av Statens vegvesen sine ferjesamband.

Norled-ferja som trafikkerer Hjelmeland – Nesvik gikk til topps i årets utgave av Skipsrevyens kåring Ship of the year.

Det samme har tidligere MF Ampere gjort; i 2014 –som verdens første helelektriske fartøy.

I 2000 var det MF Glutra (bygget for Møre og Romsdal Fylkesbåtar) som ble tilsvarende heder til der. Glutra var den første bilfergen i verden som ble drevet med flytende naturgass (LNG).

Hydrogenferje
MF Hydra. Foto: Norled

Kåringen og juryens dom

Ship of the year har som mål å fremme norsk skipsbygging. Kåringen har siden starten på 90-tallet blitt fulgt av shippingmiljø over hele verden.

Det er årlig tre kandidater i Ship of the year-kåringen. Kravet for å nominert er at skipet skal være ferdigbygget eller under bygging i Norge i konkurranseåret.

I juryens begrunnelse konstateres det at årets vinnerMF Hydra, scorer høyt på alle de tre hovedkriteriene: Teknologisk innovasjon, lavutslipp og overførbarhet.

– Gjennom MF Hydra-prosjektet blir det etablert kunnskap, prosesser og rutiner for godkjenning som vil komme fremtidige hydrogenprosjekter til gode. MF Hydra har gått opp en vei som danner modell for fremtidens skipsfart, uttaler juryen.

Den har bestått av Skipsrevyen-redaktør Gustav-Erik Blaalid (juryleder), Sverre Steen (instituttleder på Institutt for martin teknikk ved NTNU) og Lars Gørvell-Dahl (bransjesjef for Maritim bransjeforening i Norsk Industri).

Hydrogenferje, MF Hydra
Fra venstre Gustav-Erik Blaalid (juryleder og ansvarlig redaktør i Skipsrevyen), samferdselsminister Knut Arild Hareide, Torbjørn Bringedal (LMG Marin), Endre Matre (Westcon Ølen) og Heidi Wolden (Norled). Foto: Helge Martin Markussen, Skipsrevyen

Ministeren delte ut

Markeringen fant sted om bord på ferja. Samferdselsminister Knut Arild Hareide var den som sto for utdelingen under overfarten fra Hjelmeland til Nesvik.

– Dette viser at klimavennlig innovasjon skapes i et best mulig samarbeid mellom næringsliv og myndigheter, sa han.

– Kan flytte fjell

Camilla Røhme har vært Statens vegvesens prosjektleder for MF Hydra.

– Gratulerer til Norled og resten av teamet bak Hydra. Det er imponerende hvordan Norled har bidratt til å brøyte veien for å gjøre verdens maritime næring grønnere. Selskapet har vært i front på energieffektivisering, elektrifisering og nå hydrogen, sa hun under høytideligheten om bord.

Utslippsfrie ferjer er viktige bidrag for å øke tempoet i CO2-kuttene i nasjonal og internasjonal skipsfart.

– Hydra og Ampere er eksempler på at når besluttende politikere, ansvarlig departement, ledelse og ansatte i utøvende etat, rederiene og leverandørindustrien alle vil det samme kan det flyttes store fjell på kort tid, understreker Røhme.

 Statens vegvesen er opptatt av å gi næringen forutsigbare rammer.

– Om rederiene og deres underleverandører skal kunne satse og lykkes, må vi som innkjøper være forutsigbare og tydelige. Basert på erfaringene fra utviklingskontrakten som ledet frem til Hydra, har vi lagt konkurransen om hydrogendrift på Vestfjordsambandet (riksveg 80 Bodø-Røst-Værøy-Moskenes), ut i markedet, avrundet Røhme.

MF Hydra, hydrogenferje
Camilla Røhme har vært Statens vegvesens prosjektleder for Hydra. Foto: Helge Martin Markussen, Skipsrevyen

Fakta om MF Hydra

MF Hydra ble ferdigstilt på Westcon sitt verft i Ølen i vår, og kan ta opp til 299 passasjerer og 80 biler.

Ferja ble satt i drift på Hjelmeland – Nesvik, ett av Statens vegvesen sine 16  riksvegferjesamband, 6. juli i år. Hydrogenanlegget vil installeres senere.

Hydra og Ampere er eksempler på at når besluttende politikere, ansvarlig departement, ledelse og ansatte i utøvende etat, rederiene og leverandørindustrien alle vil det samme kan det flyttes store fjell på kort tid.

Camilla Røhme, prosjektleder MF Hydra,
ferjeavdelingen Statens vegvesen

Norsk teknologi verdensledende

I kjølvannet av MF Ampere er det verdensbasis nå 400 fartøy med større batteripakker om bord. Hver av disse har et utslippskutt fra fem til 98 prosent. Innen 2022 vil det være om lag 80 elferjer som seiler langs norskekysten.

Utviklingsferja Hydra bli nå fulgt opp av enda strengere hydrogenkrav (80 prosent) på to av ferjene på Vestfjordsambandet. Disse ferjene skal ha driftsoppstart høsten 2025.

Aktuelt for fylke(r): Rogaland, Agder, Vestland, Viken, Møre og Romsdal, Trøndelag, Troms og Finnmark, Oslo