Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Lavere fart reduserer spredning av svevestøv og gir bedre luftkvalitet. Fartsgrensen settes derfor ned på utvalgte veistrekninger i Oslo.

Biler i kø skaper eksos
Miljøfartsgrensen bidrar til å overholde lovpålagte grenseverdier for svevestøv. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen

Miljøfartsgrense innebærer at farten settes ned fra 80 eller 70 km/t til 60 km/t. Fra 1. november ble farten redusert på følgende veistrekninger:

  • Rv. 4 Trondheimsveien mellom Sinsen og Grorud
  • Rv. 163 Østre Aker vei mellom Økern og Stovner
  • Rv. 150 Ring 3 mellom Ryen og Granfosstunnelen
  • E18 mellom Hjortnes og Lysaker (gjelder hverdager fra kl. 06.00-22.00)

Miljøfartsgrensen vil avsluttes i løpet av april, etter at vårrengjøringen er gjennomført.

Lavere fart reduserer spredningen av svevestøv og bedrer luftkvaliteten

Når vinterlufta er kald og klar, er forurensningen på sitt verste. Da bidrar biler både med eksos og slitasje på vei, samt at vedfyring tilfører store mengder svevestøv. Som veieier skal Statens vegvesen sørge for å gjennomføre nødvendige tiltak for å sikre at grenseverdier i forurensningsforskriften blir overholdt

Det er godt dokumentert at miljøfartsgrensen vil redusere spredningen av svevestøv, bedre luftkvaliteten og er viktig for å bevare god helse. Statens vegvesen fortsetter derfor med miljøfartsgrense som ett av flere tiltak på utvalgte veistrekninger i vinterhalvåret, når konsentrasjonen av svevestøv er høyest, sier rådgiver for klima og lokal luftkvalitet Elisabeth Syse i Statens vegvesen.

Tiltak for å bedre luftkvaliteten i Oslo

Faktorer som lokale værforhold, trafikk og andre forurensningskilder har stor innvirkning på luftforurensning i Oslo, og gir variasjoner i konsentrasjon av svevestøv  fra ett år til et annet.

De viktigste tiltakene for å redusere utslipp av svevestøv er blant annet reduksjon i antall kjøretøy med piggdekk, renhold, redusert fart, bedre støvdempende tiltak på veiene og redusert utslipp fra vedfyring.

Summen av flere tiltak er nødvendig for å oppnå ytterligere reduksjon i svevestøvnivået langs riksveiene i Oslo.

Mer informasjon om miljøfartsgrense i Oslo

Aktuelt for fylke(r): Oslo