Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Kjøretøy over 8 tonn må velge alternative ruter.

Denne saken ble oppdatert kl. 13.30 - 01.12.2021

– I går ettermiddag ble det foretatt testkjøring over brua med tyngre kjøretøy for å filme og observere rissområdene med ulik belastning. Det kom ikke fram noe urovekkende i disse testene, sier seksjonsleder Jan Arild Johansen i Statens vegvesen.

Vi bygger nå et stillas som gir bruinspektørene tilgang til rissområdene for enkelt å kunne dokumentere status.

– I dag onsdag fortsetter vi med et testprogram med tyngre kjøretøy etter en plan som er lagt opp av en teknisk ekspertgruppe. Dette gjøres for å visuelt kunne observere og vurdere bilder av rissområdene, sier Johansen.

Ny oppdatering forventer vi å kunne gi i morgen torsdag.

Mandag ettermiddag fotograferte Statens vegvesen de aktuelle sprekkene i en av hovedbjelkene på Stavåbrua med drone. Bildene framstår som ganske like de bildene som ble tatt for noen måneder siden.

– I og med at instrumenteringa på brua ga utslag på bevegelse i sprekkene, må vi teste og undersøke dette nærmere. Ut fra de svara vi får i denne prosessen, vil det bli avgjort hva som skjer med tungtrafikken, sier Johansen.

E6 Stavåbrua i Rennebu har skader på konstruksjonen og redusert bæreevne, og blir overvåket av sensorer.

Det er manuell dirigering og et åpent kjørefelt for kjøretøy under 8 tonn over Stavåbrua nå. Oppdaterte trafikkmeldinger finner du på www.175.no

Statens vegvesen bygger en midlertidig bru ved siden av den gamle brua, som E6-trafikken skal flyttes over på. Ferdigstillelsen er forsinket.

E6 Stavåbrua og bygging av ny midlertidig bru. Bilde tatt i oktober 2021.
E6 Stavåbrua og bygging av ny midlertidig bru. Bilde tatt i oktober 2021. Foto: Kjetil Sletten
Aktuelt for fylke(r): Trøndelag