Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Vegvesenet har utviklet en ny offentlig delingstjeneste for måledata som samles inn under arbeid med utbyggingsprosjektene.

Målebøye som samler oseanografiske data som nå er tilgjengelig
Målebøye som samler oseanografiske data som nå er tilgjengelig Foto: Fugro AS

Foreløpig er det måle- og modelldata innen meteorologi og oseanografi som er lansert i den nye løsningen, men i disse dager legges det også inn geofysiske-, geologiske- og geotekniske data i tjenesten.

– Dataene som nå er tilgjengelig, er verdifulle bakgrunnsdata for utbyggingsprosjektene til Vegvesenet. Nå er de også tilgjengelige for andre, forteller Øyvind Thiem leder for Metoceangruppen, en faggruppe under Komplekse konstruksjoner i Statens vegvesen Utbygging.

Faggruppen jobber med innsamling og analysering av meteorologiske og oseanografiske målte og modellerte data. Dette er data for vind, temperatur, bølger og strøm. Alle dataene benyttes som bakgrunnsdata i utbyggingsprosjektene.

Den nye delingstjenesten gjør dataene fra Vegvesenet tilgjengelig både internt og eksternt.

– Det er veldig kjekt å ha fått dette på plass. Data innsamlet for offentlige midler er det jo et ønske om at kommer offentligheten til gode. Nå ligger våre meteorologi- og oseanografidata tilgjengelig for alle interesserte og vi kan også be våre leverandører laste data direkte opp i løsningen, forteller Thiem.

Når er slike data nyttige?

– Meteorologiske og oseanografiske måledata brukes til å beregne naturlaster på for eksempel broer i forbindelse med prosjektering. I noen prosjekter, som for eksempel ved bygging av fritt frambyggbroer er det nødvendig med vinddata, særlig for byggeperioden, forteller Thiem.

– I andre mer komplekse prosjekter, slik som for kryssingen av Bjørnafjorden, trenger man mer dyptgående kunnskap om naturlastforholdene på stedet. Da blir det også målt strøm, bølger, temperatur og stratifisering (saltholdighet og temperatur i sjø) for å ha nok bakgrunnsdata til prosjektering, bygge- og driftsfasen, legger han til.

Geofysiske, geologiske og geotekniske data på vei inn i tjenesten

Det legges i disse dager også inn geofysiske, geologiske og geotekniske data i delingstjenesten. Dette er stort sett rådata som lettseismikk, borelogger, geotekniske sylynderprøver fra Bjørnafjorden i Vestland fylke i forbindelse med prosjektet Fjordkryssing-Bjørnafjorden. Det er samlet inn 2d-seismikk fra ca. 25 km2 i Bjørnafjorden, Bårdsundet og Langenuen.

De marine grunnundersøkelsene i Bjørnafjorden har som mål å finne egnede ankerlokasjoner for Bru over Bjørnafjorden og det er derfor kartlagt bergkontur, sedimentmektighet og sedimenttype.

Målet er å tilgjengeliggjøre mest mulig data

– Vi har fremdeles et etterslep på å få lagt ut dataene, men vi jobber fortløpende med å offentligjøre mest mulig. Et mål er at alle innsamlede meteorologiske og oseanografiske data til Vegvesenet etter hvert skal ligge på denne delingstjenesten og at data leveres direkte fra leverandør til tjenesten, sier Thiem.