Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Statens vegvesen på høring forslag om regelendringer som gjør at flere veier kan åpnes for 60 tonn totalvekt.

Forslaget gjelder både for tømmertransport, modulvogntog og 24-metersvogntog.

Høring - totalvekt 60 tonn på veger i BkT8

Endringene som foreslås, innebærer at veier som i dag er åpnet for 8 tonn aksellast og totalvekt inntil 50 tonn, såkalt BkT8, kan åpnes for 60 tonn totalvekt dersom veieier (stat, fylkeskommune og kommune) ønsker det. Dette muliggjøres blant annet ved  krav om tvillingmonterte hjul og drift på to aksler for noen av vogntogene.  

Ved innføring av de nye reglene, vil det likevel være opp til den enkelte veieier, særlig da fylkeskommune og kommune, å bestemme om de ulike veistrekningene skal åpnes for 60 tonn.