Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Alle tilhengere kan nå trekkes i inntil 80 km/t på veier der dette er tillatt. Noen tilhengere kan etter en egen godkjenning trekkes i inntil 100 km/t.

Dette er klart etter at Samferdselsdepartementet offentliggjorde nye regler i dag.

Se pressemelding fra Samferdselsdepartementet her.

Fra 60 til 80 km/t – også uten brems

– Muligheten til å kjøre i 80 km/t krever ingen ny teknisk godkjenning av tilhengerne. Den tidligere fartsgrensen på 60 km/t (for tilhengere uten brems og som veier 300 kg eller mer) gjelder ikke lenger. På veier med inntil 80 km/t fartsgrense gjelder dermed samme fartsgrenser for biler som trekker tilhenger som for andre kjøretøy, sier Håkon Rosendahl i Statens vegvesen.

Campingvogn og bobil. Foto: Knut Opeide/ Statens vegvesen
Campingvogn og bobil. Foto: Knut Opeide/ Statens vegvesen

En forutsetning er selvfølgelig at tilhengeren er i forsvarlig stand til å trekkes i denne hastigheten, og at lasten er tilstrekkelig sikret. Det er spesielt viktig å sjekke at det ikke er sprekker og andre skader på dekkene.

Noen tilhengere i 100 km/t – etter særskilt godkjenning

De nye reglene tillater også at visse tilhengere kan godkjennes for inntil 100 km/t. Dette kalles en Tempo 100-godkjenning. For at dette skal være tillatt, må tilhengeren tilfredsstille en rekke tekniske krav. Blant annet krav om godkjent  EU-kontroll på samme måte som for personbiler, og at dekkene ikke kan være eldre enn 6 år. I tillegg er det visse vilkår som må være oppfylt for bilen som trekker tilhengeren.

– Tilhengere som skal trekkes lovlig i mer enn 80 km/t må gjennom en egen teknisk godkjenning hos Statens vegvesen. Hvis tilhengeren blir godkjent for 100 km/t vil eieren få et eget godkjenningsdokument som må medbringes under kjøring, og et eget merke som skal monteres på tilhengeren. Både merket og godkjenningsdokumentet får man på trafikkstasjonen etter godkjenning, sier Rosendahl.

Mer informasjon på vegvesen.no

Les mer om de tekniske kravene som stilles til bil og tilhenger som kan godkjennes for 100 km/t

Det er utviklet en prøvekalkulator på www.vegvesen.no/tempo100. Her kan de som vurderer Tempo 100-godkjenning av tilhengeren legge inn registreringsnummer for bil og tilhenger for å sjekke om kombinasjonen er egnet for Tempo 100-godkjenning.