Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Fra og med 1. august 2022 opphever Statens vegvesen vedtaket av 13. mars 2020 om midlertidig unntak for krav om bruk av alkolås i buss og minibuss.

Før pandemien inntraff var alle kjøretøy (M2 og M3) omfattet av bruken i forskrift 30. mai 2018 nr. 777 om alkolås, alkolåsverksteder mv. (alkolåsforskriften) krav om montering og bruk av alkolås. Som et resultat av den usikre situasjonen rundt Covid-19, innvilget Statens vegvesen den 13. mars 2020 et midlertidig unntak. Unntaket gjaldt kravet om bruk av alkolås, ikke monteringskravet.

Dette vedtaket innebærer at kravet om bruk av alkolås for kjøretøy omfattet av alkolåsforskriften vil gjelde igjen fra og med 1. august 2022. Opphevelsen skjer med en rimelig frist, slik at transportselskapene får innrettet seg tilbake til normalsituasjonen.