Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

I 2001 lanserte Statens vegvesen sin første selvbetjeningsløsning. I dag har Vegvesenet 43 løsninger som sparer samfunnet for over 300 millioner.

96 % leverer salgsmelding på nett Foto: Henriette Busterud

Den første løsningen var bestilling av time til kontroll av kjøretøy på nett. I 2021 var det 1,2 millioner færre besøkende på trafikkstasjonene enn for ti år siden. Tjenester som kundene før måtte gjøre på trafikkstasjonen kan nå gjøres hjemme i sofaen fra mobilen.

– Nå trenger du for eksempel ikke dra på trafikkstasjonen for å levere salgsmelding, omregistrere bilen, bestille nytt førerkort, melde førerkortet tapt eller fornye førerkortet, sier Bodil Rønning Dreyer, direktør i Statens vegvesen.

Utvikling i antall oppmøter på trafikkstasjonene fra 2012-2021.

Raskere og sikrere digitalt

I 2012 måtte alle eierskifter skrives på papir og sendes eller leveres på en trafikkstasjon for manuell behandling. Dette var en svært arbeidskrevende oppgave for Statens vegvesen og ny eier måtte ofte vente noen dager før kjøretøyet kunne tas i bruk.

Ca. 96 % av alle salgsmeldingene sendes nå digitalt. Ikke bare betyr dette mindre køer på trafikkstasjonene, men det gjør kjøp og salg av biler enklere og sikrere. Brukerne kan med en gang se at eierskapet er overført. Samfunnsøkonomiske beregninger viser at årlig innsparing for kundene fra 2010 til 2021 er 316 millioner kroner. Da inngår reisetid, kjøreavstand, ulykkeskostnad og klimakostnad i regnestykket. Færre én-til-én-henvendelser over skranke, telefon og e-post har også bidratt til en reduksjon av Statens vegvesens egen ressursbruk med 200 årsverk.

Salgsmeldinger på trafikktasjonen og digitalt fra 2015 til 2021.

Flere tjenester på vei

I 2025 regner Statens vegvesen med at kundene slipper ytterligere 500 000 reiser til trafikkstasjonen. Dette er oppnåelig med de nye selvbetjeningsløsningene «frivillig avregistrering» og «digital helseattest».

I september lanserer Statens vegvesen frivillig avregistrering uten innlevering av skilt. Ordningen retter seg særlig mot eiere av sesongkjøretøy som ikke trenger å ha påregistrert kjøretøyet hele året.

– Det betyr at du kan avregistrere kjøretøyet på nett uten å levere inn skiltene. For eksempel når MC-sesongen er ferdig. Hvert år er det 200 000 som midlertidig avregistrer kjøretøyet sitt, sier Dreyer.

Tjenesten digital helseattest er den siste store selvbetjeningsløsningen som ytterligere vil redusere behovet for å møte på trafikkstasjonen. Årlig er det ca. 180 000 som fornyer førerkortet med helseattest. Denne må sendes i posten eller leveres fysisk på trafikkstasjonen. Med den nye ordningen sendes helseattesten digitalt fra fastlegen til Statens vegvesen.

– Vi har planlagt at denne tjenesten skal bli klar i løpet av 2023, men løsningen avhenger av samkjøring med flere etater og private aktører. Når dette kommer kan kunden fornye førerkortet på nett, avslutter Dreyer.