Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen har tildelt 20 millioner kroner til totalt 95 tiltak i kommuner over hele landet for tryggere skoleveier og nærmiljø.

Den nye tilskuddsordningen for kommunene skal støtte opp under regjeringens mål om at flere barn skal sykle eller gå til skolen, og gjelder særlig tiltak for barn mellom 2-15 år. Ordningen er en oppfølging av Barnas transportplan 2022–2033, der det er lagt til grunn en satsing på økt trafikksikkerhet for barn og unge.

Skolebarn på veien
Trafikksikkerhet er viktig når flere barn skal sykle eller gå til skolen. Foto: Knut Opeide

Skal særlig stimulere til å etablere Hjertesoner

– Gjennom denne ordningen skal vi blant annet stimulere til å etablere Hjertesoner rundt skoler. Etablering av Hjertesone skal være forankret i en trafikksikkerhetsplan for den aktuelle skolen, forteller seniorrådgiver Hanne-Merete Hagset i Statens vegvesen.

Alle tiltakene skal være langs skolevei eller nærmiljø der barn og unge ferdes og omfatter både trafikantrettede og fysiske tiltak.

Blant tiltakene som fikk tilskudd var:

  • belysning
  • sykkelparkering
  • drop-soner
  • Hjertesone
  • snarveier
  • fartsreduserende tiltak.

Fristen for å søke var 1. mars, og 157 kommuner søkte om tilskudd til 340 ulike tiltak. Til sammen ble det søkt om tiltak for ca. 200 millioner kroner.

Tilskuddsordningen forvaltes av Staten vegvesen.