Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland konstanterer nok en alvorlig ulykkeshelg. Så langt har dødstallene fordoblet seg. Nå kaller hun inn til krisemøte.

Denne helgen har fire omkommet i trafikken – to på E6 i Bardu og to i en MC-ulykke på fylkesvei 450 Rage i Gjesdal. Så langt i juni er 14 drept i trafikken mot sju i hele juni i fjor.

– Jeg er opprørt over disse ulykkene. Dette er mye mer enn tall og statistikk. Det handler om mennesker og skjebner. Om familier og lokalsamfunn som blir berørt og preget, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland - foto
Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen

Krisemøte

Mandag tar vegdirektøren initiativ til å samle en rekke aktører innen trafikksikkerhetsfeltet til et krisemøte.

– Den store norske trafikksikkerhetsfamilien må nå samlet i et felles krafttak. Vi må bryte denne nye trenden, sier Hovland.

Etter en positiv inngang på 2022 har våren og forsommeren vært preget av mange alvorlige ulykker i hele landet. Det er tre ganger så mange dødsulykker i denne våren sammenlignet med i fjor.

Så langt i år viser Vegvesenet foreløpige tall at 60 har omkommet på norske veier. For første halvår i fjor – til og med juni – var tilsvarende tall 31.

Frykter sommerulykkene

 – Denne utviklingen må stoppes. Sommermånedene ligger erfaringsmessig høyt på ulykkesstatistikken. Det er en periode med mye trafikk, og farten er generelt sett også høyere. Dette gir større risiko for ulykker, sier vegdirektøren.

Høy fart, uoppmerksomhet og trøtthet er medvirkende til over 40 prosent av de alvorligste ulykkene.

Statens vegvesen rykker ut på alle dødsulykker for å gjøre et omfattende analysearbeid. Denne kunnskapen brukes aktivt for å gjøre for å gjøre veiene og trafikken mer sikker.

- Alle må bidra

Vegdirektøren er sterk og klar over at Vegvesenet har et stort ansvar for at vegene er trygge og sikre. Men hun vil ha hjelp.

– Vi skal gjøre vårt. Men trafikantenes adferd på vegene er mest avgjørende. Mindre justeringer hadde reddet mange liv – fart, bilbelte og rus er årsakene som går igjen. Det er et stort ansvar å være sjåfør. Når du kjører bil så må det være hovedjobben, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

Vei på kveldstid - illustrasjonsbilde
Ulykkesutviklingen på norske veier går feil vei. Nå tar vegdirektøren grep og innkaller til krisemøte. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen