Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Tretten bru ble bygget i 2012 som en del av prosjektet E6 Øyer–Tretten. Brua ligger på fylkesvei 254.

Det er Innlandet fylkeskommune som eier og vedlikeholder brua.

Tretten bru sett fra siden - bilde
Tretten bru sett fra siden. Foto: Statens vegvesen

Tretten bru hadde enkeltinspeksjon 3. juni 2022, og hovedinspeksjon i 2021. Inspeksjon ble gjennomført av fylkeskommunen, men rapportene går inn i Vegdirektetets bruforvaltningssystem Brutus.

Vedlagt er en oversikttegning av brua Tretten.

Rapporten om kontroll av fagverksbruer i tre fra 2016 kan ha generell interesse. Dette er en gjennomgang av alle fagverksbruer i tre. Bakgrunnen for denne var kollapsen på Perkolo bru.

Vedlagt er også rapporten som Vegdirektoratet utarbeidet om hendelsen på Perkolo.

Aktuelt for fylke(r): Innlandet