Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Jammetesten på Andøya i forrige uke var en stor suksess. 100 deltakere fikk «stresstestet utstyret sitt som bare juling», ifølge sjefingeniør Tomas Levin.

Deltakerne får informasjon om dagens opplegg under jammetesten på Andøya.
Rundt 100 deltakere fra statlige myndigheter og produsenter av globale satelittnavigasjonssystemer og biler deltok på Jammetest 2022 på Andøya i uke 38. Foto: David Jensen

Det kan virke som en selvmotsigelse at produsentene av høyteknologiske satelittnavigasjonssystemer er glade for at utstyret deres ikke virker, men nettopp dette var hele poenget med testuka ved Bleik på Andøya.

I samarbeid med Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og Justervesenet arrangerte Statens vegvesen verdens største åpne testarrangement med jamming og spoofing av globalt satelittnavigasjonssystemer(GNSS) ved Bleik på Andøya 19. til 23. september. Jamming er forstyrrelser eller blokkeringer av blant annet radio- og GPS-signaler, mens spoofing er utsending av falske signaler for å lure mottakeren av signalene.

«Selvkjørende» biler

– Ute på konferanser og messer møter det ofte opp salgsfolk, men her var det bare oss «nerder» som deltok. Alle har vært veldig glade for denne muligheten til å teste og forbedre produktene sine. Jammetestene fungerte over all forventning, forteller sjefingeniør Tomas Levin ved Transportutvikling i Transport og samfunn.

Tomas Levin med en jammer.
Tomas Levin med en av jammerne som ble brukt for å forstyrre GPS-signalene til kjøretøy på Andøya. Foto: David Jensen

Det ble etter hvert vanlig for personellet i parkerte testbiler å se på skjermene sine at kjøretøyene deres beveget seg opp i fjellet eller ut i havet.

– Alle som deltok med testutstyr, opplevde på et eller annet tidspunkt at de hadde blitt «grisetaklet» av oss som forsøkte å forstyrre signalene deres.

Representanter fra alle sektorer var til stede på Andøya: Redningstjenesten deltok med et SAR Queen helikopter, Telenor testet tidssynkroniseringen innenfor deres nettverk, Statkraft og Kartverket undersøkte hvordan deres basestasjoner har håndtert forstyrrelser, og ikke minst en rekke bilprodusenter. Dessuten en deltaker fra Norsk Landbruksrådgivning, som testet sårbarheten for løsninger i landbruket.

Berømmer de lokale

Levin bare godord om lokalbefolkningen på Bleik etter testuka:

– De har vært veldig løsningsorienterte, og uttrykt glede over at det skjedde noe i bygda. Det ropte i hvert fall han som syklet forbi oss hver morgen! Jeg må berømme de to damene på samfunnshuset som trodde de skulle lage mat til 30 personer i ei uke, og så viste det seg at vi ble 100 stykker til slutt. Og så er det jo trivelig å legge igjen litt ressurser hos det lokale næringslivet. Den lokale Joker-butikken kom en dag med to sjokoladekaker til oss, de hadde hatt så god omsetning denne uka og ville gi litt tilbake.

Vil arrangere igjen

– På slutten av uka sjekket vi stemningen ved håndsopprekking, og alle rakte hånda i været da vi lurte på om de var fornøyde med Jammetest 2022. Så spurte vi om de ville anbefale kollegene sine å delta neste år, og da var det en del færre hender i været – men årsaken til det var at de ville sikre seg selv plass til neste år også, ler Tomas Levin.

Lukeparkering med redningshelikopter.
Man lærer noe nytt hver dag på jammetest. Som for eksempel hvordan lukeparkere med SAR Queen. Foto: Jonas Duus

For det er absolutt muligheter for at jammetester på Andøya blir en årlig foreteelse.

– Hva begrunnelsen for å ikke gjennomføre dette på en årlig basis skal være, det lurer jeg veldig på. Vi har ikke fått noen negative tilbakemeldinger, alle er superfornøyde, og vil tilbake hit neste år, forteller Levin, og påpeker:

– Det er ikke noe annet sted i Norge hvor vi kan teste på denne måten. Andøya er det eneste stedet hvor vi kan hindre at signalene våre går inn i utenlandsk luftrom. Og lenger sør i Europa er det i hvert fall ikke mulig å gjennomføre testing i en slik skala.

– Enorm kompetanseøkning

Ifølge Tomas Levin gir slike jammetester en enorm kompetanseøkning for Statens vegvesens personell, til en veldig liten kostnad.

Jammetur rundt på Andøya.
På kjøretur på Andøya med jammeutstyr i bilen. Alle deltakerne opplevde å bli forstyrret av utstyret til Statens vegvesen under testene. Foto: David Jensen

– Det er ingen tvil om at dette har vært veldig nyttig for oss. Statens vegvesen har et stort behov for å gjøre forsøk selv, og er en av få statlige organisasjoner som er operative på dette området. Med tanke på at det er en satellittmottaker i de fleste kjøretøy som kjører rundt på norske veger, bør det være selvsagt at Statens vegvesen opparbeider seg størst mulig kunnskap og erfaring med GNSS.

Levin håper og tror at samarbeidet med Nkom, som er tilsyns- og forvaltningsmyndighet for elektronisk kommunikasjon, kan fortsette.

– Det er en masse småting vi kan bli enda bedre på, så nå skal vi sette oss ned og ha en full evaluering av arrangementet. 

Aktuelt for fylke(r): Nordland