Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

47 mennesker døde i trafikken i sommer. Det er 18 flere enn i samme periode i fjor. 18 personer døde i august. 90 personer er omkommet så langt i år.

Dette viser Statens vegvesens foreløpige ulykkestall.

Tre ganger så mange eldre døde i sommertrafikken

Det er allerede ti flere døde i trafikken ved utgangen av august, enn det var i hele fjor. Sommeren er ofte «høysesong» for ulykker på veiene. Årets sommer er intet unntak. Det som særlig preger juni, juli og august i år er mange omkomne på mc og det store antallet eldre mennesker som dør i trafikken.

– Tre ganger så mange eldre (65 år +) døde på norske veier i sommer sammenlignet med i fjor. 15 personer i år mot 5 i 2021. Vi jobber fortsatt med å analysere ulykkene, derfor vet vi ikke årsakene til årets dødsulykker ennå. Eldre mennesker tåler mindre i en kollisjon enn yngre, og vi har ingen å miste, verken besteforeldre eller andre, sier Guro Ranes, avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Statens vegvesen. Hun oppfordrer alle sterkt til å holde oppmerksomheten på veien, bruke bilbelte, holde fartsgrensa og kjøre etter forholdene.

40 prosent økning i antall dødsulykker

Etter årets åtte første måneder har 90 omkommet i trafikken. Årets tall er vesentlig høyere enn de senere årene. Til og med august i 2022 er det om lag 40 prosent flere omkomne enn i tilsvarende periode i 2021 (90 mot 53). Vi må tilbake til 2016 for å finne sammenlignbare tall til og med august (97).

Det er forskjell på utviklingen i fylkene. Mens Viken holder seg stabilt høyt, er Oslo og Møre og Romsdal fylkene der færrest dør i trafikken, også i år. Nordland, Vestfold og Telemark og Rogaland har den største økningen sammenlignet med fjoråret.

De som omkommer er ofte voksne menn, og bare 20 av de som har omkommet på veiene hittil i år  er kvinner.

Det er fortsatt møteulykker og utforkjøringsulykker som dominerer.  

Mange ulykker på MC

Det er langt flere omkomne på motorsykkel (19) enn i tilsvarende periode i fjor (8 mc + 1 moped). I hele 2021 omkom 15 personer på motorsykkel.

– At en av fire som omkom i trafikken i sommer kjørte MC, er for høyt. I likhet med alle andre dødsulykker gransker vi også disse ulykkene. Vi håper det gode samarbeidet med både MC-miljøet og andre trafikksikkerhetsaktører gjør at vi på sikt får ned antallet ulykker med motorsykkel. Motorsyklister er langt mer sårbare i trafikken enn bilister, sier Guro Ranes.

Følg gjerne Statens vegvesens podkast «Snakk i vei». Her deler Vegvesenet informasjon og kunnskap som trafikantene kan dra nytte eller lærdom av.

Ulykkesstatistikk over sommermånedene juni, juli og august

Merk at tallene for 2022 er foreløpige tall.

Ulykkesstatistikk – juni, juli og august

Fylke

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Endring

Viken

8

7

10

6

6

3

4

7

11

4

Oslo

0

1

2

1

0

1

3

1

0

-1

Innlandet

8

5

5

6

3

0

4

3

3

0

Vestfold og Telemark

6

5

2

4

1

5

3

2

7

5

Agder

6

2

5

2

2

4

0

1

3

2

Rogaland

3

4

7

2

5

1

3

1

4

3

Vestland

3

2

3

6

7

3

4

5

5

0

Møre og Romsdal

2

0

3

1

2

2

2

1

2

1

Trøndelag

14

5

2

1

0

0

0

2

2

0

Nordland

3

6

5

1

2

6

4

2

4

2

Troms og Finnmark

1

1

6

2

1

0

0

4

6

2

SUM

54

38

50

32

29

25

27

29

47

18

Ulykkesstatistikk for hele året

2022-tallene er per 31.8. og er foreløpige tall.

Ulykkesstatistikk – hele året

Fylke

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Endring

Viken

41

24

31

21

18

20

20

22

18

-4

Oslo

4

5

4

3

5

1

6

1

2

1

Innlandet

16

17

16

11

12

12

16

9

7

-2

Vestfold og Telemark

14

10

9

7

12

11

13

5

13

8

Agder

9

12

11

5

10

8

3

5

6

1

Rogaland

9

8

15

8

9

5

5

5

10

5

Vestland

12

12

11

16

15

11

6

10

8

-2

Møre og Romsdal

7

2

5

7

6

10

3

3

2

-1

Trøndelag

9

7

5

7

9

9

6

8

6

-2

Nordland

10

9

9

8

5

15

9

2

10

8

Troms og Finnmark

6

7

10

8

6

4

6

10

8

-2

SUM

137

113

126

101

107

106

93

80

90

10

Illustrasjonsbilde av bilfører
Tre ganger så mange eldre (65 år +) døde på norske veier i sommer sammenlignet med i fjor. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen

Kontakter

Guro Ranes

Avdelingsdirektør, Statens vegvesen Transport og samfunn
Telefon:
91 85 92 19
E-post:

Benedicte Petersen

Kommunikasjonsrådgiver, Statens vegvesen Transport og samfunn
Telefon:
95 14 71 31
E-post: