Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Tveit bru stenges torsdag 15. september kl. 09.30 til mandag 19. september kl. 10.00 for fjerning av interimbrua og de midlertidige vegfyllingene.

Det er mål om at Tveit bru kan gjenåpnes for ordinær trafikk etter at arbeidene er fullførte.

Bilde av Tveit bru.
Nye Tveit bru åpnet for trafikk juni 2020. Foto: Statens vegvesen

Gjennomgangstrafikk oppfordres til omkjøring

­­- Vi oppfordrer på det sterkeste at all gjennomgangstrafikk, og da spesielt vogntog, i stedet kjører rv. 52 Hemsedalsfjellet og rv. 7 Hardangervidda i stengingsperioden. Den lokale omkjøringsvegen er ikke egnet for stor trafikk og store kjøretøy. Det vil bli gjort unntak for lokal trafikk, nødetater, lokale næringstransporter, dyretransporter og rutebusser. For disse legger vi opp til omkjøring med ledebil i stengningsperioden, sier seksjonssjef Gunnar Eiterjord i Statens vegvesen.

Eiterjord understreker at det er viktig at disse føringene blir fulgt.

­­- Vi må ha et sterkt fokus på trafikksikkerhet i stengningsperioden, når vi har en sårbar lokal omkjøring. Da er det avgjørende at vi får redusert trafikken. Dette gjelder spesielt vogntog og annen gjennomgangstrafikk.

Alle tilgjengelige ressurser satt inn

Den midlertidige brua ble åpnet 23. august etter at Tveit bru, sammen med 13 andre fagverksbruer i tre, ble stengt etter føre-var-prinsippet i etterkant av at Tretten bru falt ned 15. august.

­­- I og med den midlertidige bruen er lagt oppå den permanente må vi stenge for å demontere den. I tillegg fjerner vi de midlertidige tilførselsrampene som ble bygd siden interimbrua ligger høyere enn den permanente brua, sier Eiterjord.

Han understreker at alle tilgjengelige ressurser er satt inn for at dette arbeidet skal gå så raskt som mulig.

­­- Vi beklager de ulempene dette medfører for trafikantene, men vi håper at alle nå kan glede seg over at Tveit bru kan gjenåpnes uten begrensninger i neste uke.

Sikre på at Tveit bru er trygg

Det har vært jobbet på spreng for at Tveit bru snart kan åpnes for ordinær trafikk.

­­- Etter å ha gjennomført spesialinspeksjon, analyser av inspeksjonsresultatene og omfattende kontrollberegninger med tredjepartskontroll er vi nå helt trygge på at Tveit bru kan gjenåpnes, sier Eiterjord.

Status for øvrige stengte bruer

Det jobbes fortsatt med mål om at Norsenga bru på E16 i Kongsvinger og Flisa bru på fylkesveg 206 i Åsnes kommune kan åpne mot slutten av denne uka.

­­- For disse to bruene vil det ved åpning foreløpig bli vektrestriksjoner, sentrisk kjøring i ett felt og lysregulering, sier Eiterjord.

Det vil komme nærmere informasjon om disse to bruene mot slutten av uka.

Det arbeides etter en prioriteringsliste med gjenåpning av alle bruene som ble stengt etter at Tretten bru falt ned. Stengninger som fører til lange omkjøringer prioriteres, og hvor omkjøring er utfordrende knyttet til trafikksikkerhet.

­­- Folk kan være helt trygge på at ingen bruer gjenåpnes før vi er helt sikre på at de er trygge, understreker Eiterjord.

Tidligere sendt pressemelding 7. september om status for gjenåpning av bruene:

Følg med på trafikkinformasjon fra Statens vegvesen for nærmere informasjon om stengningsperioden og tidspunkt for gjenåpning:

Aktuelt for fylke(r): Innlandet