Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

E6 Hotran bru ved Fiborgtangen i Levanger kommune åpnes seksjonsvis i løpet av helgen.

Først vil nordgående retning åpnes lørdag kveld (8. oktober), deretter vil sørgående retning åpnes i løpet av søndag (9. oktober).

Omfattende arbeid er gjennomført

– Vi har fjernet asfaltdekke på brua og lagt ny membran og nytt asfaltdekke. Bakvegg på begge landkarene er flyttet lengre bak for å få plass til bredere fuger. Det er montert nye sluk, og deler av rekkverket er demontert og skiftet ut med nytt rekkverk. I tillegg har vi utført mekanisk reparasjon av betong på brua, sier Håkon Ødegård Alstad som er byggeleder for bruvedlikehold i Statens vegvesen.

Bru fra 1974

Den 176 meter lange Hotran bru stod ferdig i 1974. Den blir i gjennomsnitt trafikkert av 8 017 kjøretøy per døgn. Det er dette som kalles årsdøgntrafikk (ÅDT). Av dette er fem prosent, eller 400, lange kjøretøy.

Arbeidene på brua startet 9. juni, og hadde en målsetning om å være ferdig 1. oktober, men det ble behov for noen ekstra dager for å bli ferdig:

Takker for tålmodigheten

– Vi vet at dette har vært en merbelastning for lokalsamfunn, næringsliv og de som ferdes over brua. Arbeidene er gjort for at brua skal få lengre levetid. Å ta vare på bruene og vegene vi har, sparer samfunnet for både penger og miljø. Dette har vært et lærerikt prosjekt for oss, og vi tar med oss viktige erfaringer som gjør at vi kan bli enda bedre i slike prosesser for framtida, sier Alstad.

Følg med på www.vegvesen.no/trafikk for nærmere informasjon om åpningstidspunktene.

Bilde av Hotran bru.
Det er omfattende arbeider som er gjort på brua de siste månedene. Foto: Statens vegvesen
Aktuelt for fylke(r): Trøndelag