Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Når hastigheten går ned virvles det opp betydelig mindre svevestøv. Fra 1. november gjeninnføres miljøfartsgrense på utvalgte strekninger i Oslo.

Miljøfartsgrense, trafikk og svevestøv
Lavere fart reduserer spredning av svevestøv og gir bedre luftkvalitet. Fartsgrensen settes derfor ned på utvalgte veistrekninger i Oslo. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen

Tirsdag 1. november blir farten redusert på følgende veistrekninger:

  • 4 Trondheimsveien mellom Sinsen og Grorud
  • 163 Østre Aker vei mellom Økern og Stovner
  • 150 Ring 3 mellom Ryen og Granfosstunnelen
  • E18 mellom Hjortnes og Lysaker (gjelder hverdager fra kl. 06.00–22.00)

Miljøfartsgrense innebærer at farten settes ned til 60 km/t. Når vårrengjøringen er gjennomført i april går fartsgrensen tilbake til det normale. 

Miljøfartsgrense er et godt tiltak i både tørt og fuktig vær

Spredning av svevestøv i utelufta er i stor grad styrt av vær og vind. Når været er tørt og vinterlufta klar vil høy hastighet bidra til å virvle opp mer svevestøv i lufta. Men regnvær er heller ikke gunstig, siden våt asfalt slites 3–5 ganger mer enn tørr. Lavere fart vil derfor være et godt tiltak for å redusere mengden svevestøv i både tørt og fuktig vær.

– Miljøfartsgrenser er et godt virkemiddel for å bedre luftkvaliteten i Oslo vinterstid. Det er enkelt å gjennomføre og det har minimale ulemper for bilisten. Men for at innbyggerne i Oslo skal få mest mulig effekt av miljøfartsgrensen er det viktig at fartsgrensen overholdes, sier Elisabeth Syse fagansvarlig luft øst i Statens vegvesen. 

Tiltak for bedre luft hjelper

Det siste tiåret har den lokale luftkvaliteten bedret seg i Oslo kommune. Flere elbiler på veiene betyr mindre eksosutslipp og bedre luftkvalitet. Samtidig løser ikke elbiler svevestøvproblemet siden dekk- og asfaltslitasje er en vesentlig kilde til veistøv. Vasking og feiing av veiene i tillegg til støvdemping vil bidra til at mindre støv virvles opp.

Redusert bruk av piggdekk er fortsatt et viktig tiltak for å bedre Oslolufta. Piggdekktellinger viser at antall kjørende på piggfrie dekk i Oslo er på hele 90 prosent i 2022. Andre forurensningskilder som vedfyring vil også ha en innvirkning på luftkvaliteten i Oslo.   

– Hensikten med miljøfartsgrensen er å sikre at vi overholder de lovpålagte grenseverdiene. Statens vegvesen har god dokumentasjon på at lavere fart reduserer spredning av svevestøv, bedrer luftkvaliteten og ikke minst er positivt for helsen. Summen av flere tiltak er nødvendig for at vi skal  oppnå ytterligere reduksjon i svevestøvnivået langs riksveiene i Oslo, sier Syse.  

Strengere grenseverdier for 2022

Fra 1. januar 2022 senket regjeringen grensene for hvor mye svevestøv som er tillatt i utendørslufta.

Grenseverdiene for lokal luftkvalitet er gjennomgående overholdt de senere årene, men strengere grenseverdier og en svært tørr vintersesong 2021–22, gir små marginer for nye overskridelser frem mot nyttår.

Aktuelt for fylke(r): Oslo