Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Den nye verkstedforskriften trådte i kraft 1. november 2020. Verkstedene fikk frist til 1. november 2022 med å tilpasse seg kravene.

Nå går fristen snart ut, og verkstedene må tilpasse seg kravene i den nye verkstedforskriften eller avvikle verksteddriften sin.

Fra samme dato er det kun verksteder med en spesiell godkjenning, skadeverksted 02, som har lov til å reparere kjøretøy med omfattende skader. Mindre kosmetiske skader kan fortsatt repareres av ordinære verksteder.

– De skjerpede kravene skal sikre at kjøretøy med strukturelle skader som krever målretting, bare repareres av verksteder og personer som har særlig kompetanse og utstyr. Dette kravet skal sikre at kjøretøy er like trafikk- og driftssikre etter en skadereparasjon som de var før skaden. Endringene skal gjøre det enklere både for bransje og publikum å vite hvem som har tillatelse til å gjøre hva. Tydelige og strenge krav til både verkstedene og kompetansen til teknisk leder skal også bidra til like konkurransevilkår og til å hindre kjøretøykriminalitet i verkstedbransjen, sier Shamaila Noreen i Statens vegvesen.

Personlig godkjenning

Alle som skal være tekniske ledere og stedfortreder for teknisk leder, skal ha en personlig godkjenning fra Statens vegvesen.

Statens vegvesen har fjernet verkstedkategoriene bilverksted, bilskadeverksted, bilelektro-/drivstoffanleggverksted og bildieselverksted. Verksteder som i dag har en eller flere av disse godkjenningene og som skal videreførte driften sin, må kontakte Statens vegvesen for å få en ny verkstedgodkjenning. Verksteder som skal videreføre godkjenningen sin i ny ordning skal ikke betale gebyr.

Vil følge opp de som ikke har ny  godkjenning

– Vi oppfordrer verkstedene som fremdeles ikke har foretatt seg noe, om å ta kontakt med Statens vegvesen innen 1. november 2022. Verksteder som ikke har fått ny godkjenning vil fra denne dato drive ulovlig. Statens vegvesen vil følge opp virksomhetene som ikke har søkt ny godkjenning, sier Noreen.

Virksomheter som ikke har gyldig verkstedgodkjenning vil bli fulgt opp av Statens vegvesen. Illustrasjonsfoto.
Virksomheter som ikke har gyldig verkstedgodkjenning vil bli fulgt opp av Statens vegvesen. Foto: Statens vegvesen