Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen har tildelt 22,1 millioner kroner til totalt 70 ulike tiltak i kommuner over hele landet for tryggere skoleveier og nærmiljø.

Skolebarn på veien
Trafikksikkerhet er viktig når flere barn skal sykle eller gå til skolen. Foto: Knut Opeide

Den nye tilskuddsordningen for kommunene skal støtte opp under regjeringens mål om at flere barn skal sykle eller gå til skolen og gjelder særlig tiltak for barn mellom 2-15 år. Ordningen er en oppfølging av Barnas transportplan 2022–2033, der det er lagt til grunn en satsing på økt trafikksikkerhet for barn og unge. Tilskuddsordningen forvaltes av Staten vegvesen.

Skal særlig stimulere til å etablere Hjertesoner

– Gjennom denne ordningen skal vi blant annet stimulere til å etablere Hjertesoner rundt skoler. Etablering av Hjertesone skal være forankret i en trafikksikkerhetsplan for den aktuelle skolen, forteller seniorrådgiver Hanne-Merete Hagset i Statens vegvesen.

Da søknadsfristen gikk ut 15. oktober 2022 telte vi opp 163 søknader fra 89 kommuner. Til sammen ble det søkt om tiltak for ca. 100 millioner kroner.

Alle tiltakene skal være langs skolevei eller nærmiljø der barn og unge ferdes og omfatter både trafikantrettede og fysiske tiltak.

Eksempler på tiltak som fikk tilskudd

Blant tiltakene som fikk tilskudd var:

  • belysning
  • fortau
  • sykkelparkering
  • droppsoner
  • fartsreduserende tiltak

Tilsagnsbrev og eventuelle avslagsbrev blir sendt den enkelte søker i løpet av februar 2023.

Kontaktperson:

Senirorrådgiver Hanne-Merete Hagset,