Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Jammetesten på Andøya har et unikt og viktig faglig innhold, men like viktig er sjansen for offentlige etater og industriaktører til å møtes og samarbeide.

Sjefingeniør Tomas Levin forteller om Statens vegvesens erfaringer fra jammetesten på Andøya i 2022. Foto: Rune René Kristiansen
Sjefingeniør Tomas Levin forteller om Statens vegvesens erfaringer fra jammetesten på Andøya i 2022. Foto: Rune René Kristiansen

Det var dommen etter evalueringen av Jammetest 2022, som samlet om lag 100 deltakere fra akademia, myndighetsorganisasjoner og navigasjons- og bilindustrien. Arrangementet var også startskuddet for planleggingen av årets jammetest, som foregår på Andøya 18. til 22. september.

– Det å ta ny teknologi i bruk, og å ta det tilbake til brukeren, det er viktig for oss i Statens vegvesen. Bruken av Globale satellittnavigasjonssystemer (GNSS) er viktig, men vi må også kjenne til sårbarheten i ny teknologi. Sikkerhet er viktig med tanke på automatisert kjøring, og da er det av stor betydning at vi kjører tester og undersøker risiko, slik som vi gjør på jammetesten på Andøya, og her i dag, sa vegdirektør Ingrid Dahl Hovland da hun ønsket velkommen til evalueringen av fjorårets jammetest på Andøya.

– Like viktig som å ta i bruk ny teknologi er det å kjenne til sårbarheten til denne teknologien, sa vegdirektør Ingrid Dahl Hovland da hun ønsket velkommen til evalueringen av Jammetest 2022. Foto: Rune René Kristiansen
– Like viktig som å ta i bruk ny teknologi er det å kjenne til sårbarheten til denne teknologien, sa vegdirektør Ingrid Dahl Hovland da hun ønsket velkommen til evalueringen av Jammetest 2022. Foto: Rune René Kristiansen

Store konsekvenser

«Jamming» er forstyrrelser eller blokkering av blant annet radio- og GPS-signaler, mens «spoofing» er utsending av falske signaler for å lure mottakeren som tar imot disse signalene.

– Vi har ikke registrert spoofing i Norge, men «fiendtlige» jammere kan påvirke en hel landsdel. Det var en stor økning i slike hendelser i Finnmark i 2022, fortalte major Ståle Schirmer-Mikalsen, sjef for operativ testseksjon i Luftforsvaret.

Dersom for eksempel luftambulansen blir utsatt for jamming, kan det få fatale konsekvenser i en nødsituasjon:

– Hvis vi mister navigasjonsevnen, påvirker det oppdragsevnen vår. Vi må iverksette nødprosedyrer, og avbryte flygningen eller «gå rundt» forstyrrelsene.

Unik test i unikt område

Jammetesten, som arrangeres av Statens vegvesen i samarbeid med Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), Forsvarets forskinigsinstitutt (FFI), Justervesenet og Digital Norway er unikt av flere grunner: Det er sannsynligvis det største testarrangementet i verden for jamming der både offentlige og private aktører deltar.

Les mer om jammetesten her: – Alle fikk problemer, så de var veldig fornøyde

Dessuten er den nordvestlige delen av Andøya er kanskje det eneste stedet i Europa der det går an å gjennomføre forsøk med å forstyrre GNSS-mottakere i en slik skala på grunn av beliggenheten og topografien i området. Signalene forstyrrer ikke flytrafikken, og sendes i stor grad ut over åpent hav.

Lurte robotgressklipper

Sjefingeniør Tomas Levin fra ITS Teknologi i Statens vegvesen og senioringeniør Nicolai Gerrard i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet bidro med sine erfaringer fra jammetestene – og noen gode historier:

– Det har vært noen veldig kleine møter med bilprodusenter etter tester der vi har fått bilene deres til å tro at de kjører rundt i skogen eller utfor en fjellknaus, flirte Levin.

Og heller ikke den lokale teknologien Andøya er helt trygg når Statens vegvesen kjører jammetester:

– En av de lokale hadde en robotgressklipper som vi fikk til å rote seg fullstendig bort. Men de som bor på Bleik er positive og glade for at vi er der, understreket Tomas Levin.

Viktig også for trafikksikkerheten

Levin trakk fram trafikksikkerhetsaspektet som en viktig grunn til å gjennomføre testarrangementet på Andøya:

– Det er ikke forenlig med nullvisjonen å sitte og vente på at det skal inntreffe alvorlige trafikkhendelser som skyldes jamming eller spoofing. Derfor begynte vi å forske på dette. Jammetesten er et produkt av forskning og utvikling (FoU) kombinert med ønske og vilje til å tenke nytt, og visjonen vår er at det ikke skal være igjen plass i markedet til aktører som ikke er robuste mot GNSS-jamming og -spoofing!

Han fortalte at Statens vegvesen har tre formål med å gjennomføre en storskala jammetest i «den virkelige verden»:

  • Gjøre befolkningen bevisst på faren ved å bruke GNSS-jammere.
  • Øke kunnskapen i fagetatene om hva som påvirkes og hvordan systemer og rutiner påvirkes av GNSS-jamming.
  • Motivere og hjelpe industrien til å levere produkter som er robuste og kan motstå kortvarig bortfall av GNSS og/eller oppdage om man mottar falske signaler.
Fra venstre: Steinar Thomsen (Norsk romsenter), John-Eivind Velure (Nkom), Jonas Moen (FFI), Per Roald Andersen (Statens vegvesen) og Hans Arne Frøystein (Justervesenet) i panelsamtale ledet av Liv Dingsør fra Digital Norway om erfaringene fra Jammetest 2022. Foto: Rune René Kristiansen
Fra venstre: Steinar Thomsen (Norsk romsenter), John-Eivind Velure (Nkom), Jonas Moen (FFI), Per Roald Andersen (Statens vegvesen) og Hans Arne Frøystein (Justervesenet) i panelsamtale ledet av Liv Dingsør fra Digital Norway om erfaringene fra Jammetest 2022. Foto: Rune René Kristiansen

Samarbeids- og møtearene

Deltakerne på evalueringen var samstemte om viktigheten av et slikt testarrangement – og ikke minst å ha en arena for å møtes og samarbeide:

– Det finnes i dag ingen alternativer som gir samme nøyaktighet, integritet og tilgjengelighet som globale satellittnavigasjonssystemer, og vi ser en stor økning av GNSS-enheter på verdensbasis. I 2030 vil det være flere av dem enn det er mennesker på jorden, påpekte avdelingsdirektør Steinar Thomsen ved Norsk romsenter.

– Den sterke økningen i bruk av globale navigasjonssystemer kommer blant annet av økt bruk i landbruket. I framtida kommer det til å bli utrolig viktig å garantere sikker tilgang på posisjon, navigasjon og tid (PNT) og å være motstandsdyktige mot forstyrrelser.

– Det som er så bra med jammetesten på Andøya, er at vi har fått til et samarbeid på tvers. Ikke bare i staten, men også med private aktører, sa avdelingsdirektør John-Eivind Velure i Nkom.

Avdelingsdirektør Per Roald Andersen i Transportutvikling var enig:

– Under samarbeidet om testene på Andøya må vi se framover: Hvilke utfordringer kan vi få i framtida, og hvordan kan vi løse dem sammen. For vi klarer ikke det alene. Derfor ser Statens vegvesen ser utrolig stort potensial i det samarbeidet vi har klart å få til her.