Siste frist for å ettermontere alkolås i busser og minibusser er 31. desember 2023.

Dette gjelder kjøretøy som brukes i persontransport mot vederlag og som var registrert før 1. januar 2019. Kjøretøy som ikke har alkolås kan ikke lenger brukes til slik persontransport.

Alkolås i kjøretøy er et trafikksikkerhetstiltak som skal redusere risikoen for at sjåfører kjører når de er påvirket av alkohol.

Buss
Alle busser som brukes til persontransport mot vederlag må ha alkolås. Foto: Knut Opeide

Statens vegvesen gir ikke utsettelser på kravet om alkolås

- Kravet om alkolås gjelder fra 1. januar 2024 , da er den 5 år lange overgangsperioden over. Det er ikke mulig å få enda lenger utsettelse på kravet om å ettermontere alkolås, sier Shamaila Noreen i Statens vegvesen.  

Busser og minibusser som fortsatt skal brukes til persontransport mot vederlag, må montere alkolås før årsskiftet.

Hva er persontransport «mot vederlag»?

Kravet om å ha alkolås gjelder kun der persontransporten skjer «mot vederlag». Men hva betyr egentlig «mot vederlag»?

Enhver fordel eller gjenytelse for transporten regnes som vederlag, og det er ikke noe krav at transportøren har hatt fortjeneste på transporten, eller krav til at vederlaget må være gitt i form av penger. Persontransport med betalende passasjerer eller der sjåføren for lønn for arbeidet, er å regne som  vederlag. Men også eksempelvis deling av drivstoffkostnader vil bli regnet som vederlag, og slik transport vil være omfattet av krav om alkolås, sier Noreen.

Statens vegvesen har også fått spørsmål om kommunale tjenester som dagsenterbusser og lignende er omfattet av kravet om alkolås.

- I noen tilfeller finansierer kommunene transporten av dagsenterbrukerne, og dette blir regnet som vederlag. I slike tilfeller må kjøretøyene få montert alkolås. De som i tvil om persontransporten man tilbyr er omfattet av påbudet om alkolås, kan  kontakte Statens vegvesen for en generell vurdering, sier Noreen. 

Viktig trafikksikkerhetstiltak

Kjøring i alkoholpåvirket tilstand når det er snakk om å frakte personer, er forbundet er stor risiko og stort skadepotensial.

- Alkolås er et preventivt verktøy som er med på å redusere mulighetene for å kjøre med promille.  Det er svært viktig at alle aktører er med på trafikksikkerhetsarbeidet ved å skaffe alkolås i sine kjøretøy, sier Noreen.