For første gang er en hel landsdels transportbehov grundig kartlagt. Det er tema i den nye episoden av podkasten Snakk i vei.

Signe Eikenes (til venstre) og Ingrid Dahl Hovland er gjester i den nye episoden av podkasten Snakk i vei. (Foto: Silje Alvsaker/Henriette Busterud)
Signe Eikenes (til venstre) og Ingrid Dahl Hovland er gjester i den nye episoden av podkasten Snakk i vei. (Foto: Silje Alvsaker/Henriette Busterud)

I konseptvalgutredning (KVU) Nord-Norge har Statens vegvesen, Avinor, Kystverket og Jernbanedirektoratet i samarbeid kartlagt hvilke behov landet har for at veiene, luftfarten, sjøfarten og jernbanen skal være i stand til å håndtere utfordringene fram mot 2060. I podkasten Snakk i vei er det temaet når vegdirektør Ingrid Dahl Hovland og prosjektleder Signe Eikenes er gjester i studio.

Hør podkasten her

- Konseptvalgutredningen er veldig viktig for Nord-Norge, slår vegdirektøren fast i podkasten.
- Det er en stor utredning som dekker hele landsdelen, en landsdel som har helt andre utfordringer enn det som er tilfelle for eksempel på Østlandet. Nord-Norge sliter med fraflytting, men har samtidig mange muligheter, med blant annet rikdommen i havet, sier Ingrid Dahl Hovland. Hun synes at KVUen får fram behovene i Nord-Norge på en god måte, og at KVUen gjør det lettere for politikerne å gjøre gode valg for framtida.

Tre hovedtemaer

Utredningen er bygget opp rundt tre temaer: Bolyst/bli-lyst, Rikdom fra havet, og Forberedt. Det vil si at den beskriver behov for et transportsystem som legger til rette for utnyttelse av ressursgrunnlaget, og som ivaretar hensyn til samfunnssikkerhet og beredskap i hele landsdelen. For å lykkes med dette er det behov for å styrke bolyst og bli-lyst i alle regioner, forklarer prosjektleder Signe Eikenes i podkasten.

Statens vegvesens podkast Snakk i vei kommer med nye episoder hver fjortende dag.