Det er 40 år siden det ble påbudt å sikre barn i bil. Da var det 100 barn som døde i trafikken. I 20 19 var det ingen under 14 som døde.

Og nesten ingen dør i dag inni bilen.

Det har skjedd en kulturendring siden 70-tallet. Foreldrenes kunnskap om hvordan de sikrer barna i bilen, er i dag høy. Foto: Morten Brakestad, Trygg trafikk

- Det er vanskelig å forestille seg i dag hvor mange det var som omkom, sier Guro Ranes, leder for trafikksikkerhet i Statens vegvesen.

Hun var selv barn tidlig på 70-tallet. Da var det 100 barn som omkom årlig i trafikken. I dag er det totaltallet som dør i trafikken hvert år. Nesten ingen av dem er barn.

- I 2019 var det ingen barn under 14 som omkom, og det var en milepæl hvor nullvisjonen materialiserte seg, sier hun. De siste årene har det vært et par stykker, og det er mest fotgjengere og syklister.

- Har vi først fått barna inn i bilen og spent dem fast i setet, så er de trygge. Vi er kommet langt når det gjelder sikring av barn i bil, sier Guro Ranes.

Hun forventer ikke noe «kvantesprang» på hvordan vi sikrer barna inni bilen. Nå handler det om det som skjer før og etter kjøreturen.

De fleste barn som dør i trafikken omkommer utenfor bilen

I fremtiden skal teknologien hjelpe oss med å fange opp barna på utsiden av bilen, for her er de fortsatt sårbare, både som syklister og ikke minst som fotgjengere. Barn er raske og utenfor bilen venter farene.

Det er nesten umulig å se små barn i nærheten av en bil. Det er mange blindsoner. Så det å ha økt oppmerksomhet i denne fasen, er viktig. Foto: Øyvind Ellingsen, Statens vegvesen

- Når unger skal inn og ut av bil skjer ulykkene. Når bilene er i ferd med å rygge ut eller parkere. Det er nesten umulig å se små barn i nærheten av en bil. Det er mange blindsoner. Så det å ha økt oppmerksomhet på denne fasen, er et viktig tilleggsfokusområde, sier Ranes.

En takk til alle foreldre

Det har skjedd en kulturendring siden 70-tallet. Foreldrenes kunnskap om hvordan de sikrer barna i bilen, er i dag høy. Og hvis det svikter har vi en ny generasjon i baksetet som minner oss på hva som er riktig og passer på oss alle:

- Mamma! Husk bilbelte!

Hør podkasten Snakk i vei: Regelendring har reddet mange barn fra trafikkdøden

Dette er reglene for sikring av barn i bil

  • Det er påbudt å sikre barn i bil, og det er bilens sjåfør som er ansvarlig for at passasjerer under 15 år er sikret.
  • Barn som er under 135 cmhøye skal alltid bruke godkjente seter som er riktige for barnets vekt og høyde.
  • Barn mellom 135 og 150 cmskal bruke godkjent utstyr hvis det er tilgjengelig i bilen.
  • Barn som er lavere enn 140 cm, bør ikke sitte i forsete med airbag som ikke er koblet ut.
  • Det er ikke lov å kjøre med barn under tre år i biler uten bilbelter. Barn over tre år får ikke lov til å sitte i forsetet.

Forskrift om bruk av personlig verneutstyr under kjøring med motorvogn (Lovdata)