Det er meldt utfordrende værforhold i Nord-Norge og på Vestlandet de kommende dagene. Veger kan blir stengt på kort varsel.

– Vurder reisen din nøye og hold deg oppdatert om vær- og føreforhold for ditt område. Hvis du må ut på veien; kjør etter forholdene og vis hensyn, oppfordrer Statens vegvesen.

Mye nedbør, vindkast og skredfare i Nord-Norge

Det er nå ute flere farevarsler for mye nedbør, kraftige vindkast og skredfare i Nord-Norge. Varselet gjelder spesielt i Nordland, men også i Troms og Finnmark de kommende dagene.

I lavlandet er det fare for at regn fryser på bakken. I fjellet er det meldt om mye nedbør i form av snø, og med dette kombinert mye vind, er det fare for snøfokk. Veger både i lavlandet og på fjellet kan stenge på kort varsel.

Uværet vil ramme hele vegnettet og ikke bare de kjente værutsatte strekninger.

Fare for skred og flom på Vestlandet

Det er meldt om mye nedbør for store deler av Vestlandet, både i Vestland og Rogaland, de kommende dagene. Dette kan medføre glatte veger fra og med torsdag kveld og gir fare for flom og skred utover helgen, som igjen kan resultere i at veger må stenge på kort varsel. Fra og med fredag meldes det om fare for mye regn på gult nivå som kan føre til flom og jord- og sørpeskred. På lørdag oppjusteres farevarselet til oransje.

I fjellet kommer nedbøren som snø. I kombinasjon med mye vind kan det være fare for snøskred. De som skal reise over fjellet må være forberedt på at fjelloverganger kan bli stengt eller at det innføres kolonnekjøring på kort varsel.

Varselet vil i første omgang vare til og med søndag.

Følger situasjonen nøye

Statens vegvesen og fylkeskommunene følger situasjonen nøye og setter inn tiltak hvis og der hvor det blir nødvendig.

Sjekk vær- og føreforhold før du kjører

Vi oppfordrer alle som skal ut på veien å sjekke vær- og føreforhold, og følge med på trafikken på www.vegvesen.no/trafikk som har oppdatert informasjon til enhver tid. Det samme gelder for appen «Vegvesen Trafikk». Du kan også få SMS varsel for fjellovergangene ved å melde deg på her: Varsling | Statens vegvesen. Det er i tillegg mulig å melde seg på SMS varsel for fjellovergangene på Varsling | Statens vegvesen.

Generelle råd for deg som skal ut på veien, og særlig hvis du skal over fjellet:

  • Sjekk vær og trafikkmeldinger for ditt område.
  • Pakk ekstra klær og ha med mat og drikke
  • Sørg for å ha nok drivstoff på tanken
Aktuelt for fylke(r): Nordland, Troms og Finnmark, Vestland, Rogaland