Statens vegvesen forlenger avtalen om Ormlia døgnhvileplass ved E6 i Eidsvoll med to år. Et godt hviletilbud til tungbilsjåførene blir opprettholdt.

Lastebiler står parkert på en asfaltert plass.
Ormlia døgnhvileplass ved E6 i Eidsvoll tilbyr 47 oppstillingsplasser for vogntog. Foto: Rognerud Eiendom AS

Rognerud Eiendom AS har drevet Ormlia døgnhvileplass i ti år på leiekontrakt med Statens vegvesen. Kontrakten skulle gå ut i juni i år, men Vegvesenet ønsker å forlenge den med to år. Ny avtaleperiode blir fra 1. juni 2024 til 31. mai 2026.

–  Vi er godt fornøyde med samarbeidet med Rognerud Eiendom AS, og siden det ikke finnes andre døgnhvileplasser i dette området, er vi glade for å ha blitt enig med Rognerud om en forlengelse av kontrakten, sier prosjektleder Siv Kilskar i Statens vegvesen.

Forlengelsen av avtalen innebærer at dagens tilbud blir uforandret i to år til. Statens vegvesen vil bruke denne perioden til å utrede hvordan det også i fremtiden skal være et tilbud om døgnhvile i området.

Avhengig av privat samarbeid for å gi sjåførene godt tilbud

Kjøre- og hviletidsbestemmelsene pålegger sjåførene som kjører tunge biler å ta pauser og hvile tilstrekkelig lenge til å få en normal søvnperiode.

– Uthvilte sjåfører er viktig for trafikksikkerheten, sier prosjektleder Siv Kilskar, – og for å få utviklet og opprettholdt et godt tilbud til tungbilsjåførene, er vi avhengige av samarbeid med private aktører for å tilby døgnhvileplasser, sier hun.

Ormlia døgnhvileplass er et godt eksempel på det. Plassen har 47 oppstillingsplasser for tunge kjøretøy og servicebygg med toalett og dusj.

Ønsker flere døgnhvileplasser

Statens vegvesen har nettopp lyst ut konkurranser for etablering av flere døgnhvileplasser i Øst-Norge:

Tilbudsfrist 21. mars 2024: Statens vegvesen vil etablere døgnhvileplass langs riksveg 15 – leter etter driver | Statens vegvesen

Tilbudsfrist 3. april 2024: Konkurranse om etablering av døgnhvileplasser langs riksveg 3 i Østerdalen | Statens vegvesen

Kontakt
Siv Kilskar
Prosjektleder
Statens vegvesen Drift og vedlikehold
Tlf: 958 94 850 / siv.kilskar@vegvesen.no