Statens vegvesen og Oslo kommune er nå i sluttfasen for anskaffelsesprosessen for samarbeidsprosjektet Gjerdrums vei bru i Nordre Aker.

Arbeidene har planlagt oppstart 15. april 2024 og fører til at Ring 3 innsnevres til ett felt i hver retning i cirka 6 uker.

Bilde av brua sett fra Gjerdrums vei.
Gjerdrums vei bru. Foto: Statens vegvesen.

Utbedringstiltak for både brua og vannrøret

Prosjektet er et samarbeid mellom Statens vegvesen og Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune siden det skal gjøres utbedringstiltak både på både riksveibrua og det kommunale vannrøret. Vann- og avløpsetaten er byggherre.

Tilbudsfristen var 25. januar 2024. Det arbeides nå med å gjennomgå de innkomne tilbudene før entreprenør blir valgt.

Om ikke trafikken går ned blir køene lange

Arbeidene er planlagt med oppstart 15. april i år og vil løpe til 31. mai. I anleggsperioden må to felt på Ring 3/riksvei 150 stenges, ett i hver retning. Dette har svært stor innvirkning på trafikkavviklingen i Oslo.

– Velger du Ring 3 i anleggsperioden så vil du bli stående i mye lengre køer enn vanlig. Vi oppfordrer sterkt til at de som kan, velger andre ruter eller transportformer i anleggsperioden, sier seksjonssjef Gunnar Eiterjord i Statens vegvesen. 

Dette er en svært sentral og høyt trafikkert strekning i Oslo med en døgntrafikk på cirka på 60.000 kjøretøy. Om ikke tilstrekkelig mange velger å bruke alternativ transport, slik at trafikken går ned i anleggsperioden, så kan det bli en svært krevende trafikksituasjon med lange køer, tilbakeslag og betydelig lengre ventetid enn i dag.

– I og med at bussene går i samme trasé oppfordrer vi til at folk bør velge alternativ kjørerute, bane eller sykkel og gange, sier Eiterjord.

Flyfoto med pilmarkering av brua på Ring 3.
Flyfoto. Foto: Statens vegvesen.

Sykkelveien som går langs riksvei 150/Ring 3 vil være åpen i hele anleggsperioden. Gjerdrums vei blir berørt i og med veien inngår i anleggsområdet og blir derfor stengt for kjørende i anleggsperioden. Den vil være åpen for de som sykler og går.

Må gjennomføres før Ring 1 stenger

– Vi er i dialog med både Ruter og Flybussen, samt andre aktører som blir berørt av disse arbeidene. Oslo kommune vil også sende ut nærinformasjon før arbeidene starter, sier Eiterjord.

Arbeidet må gjøres nå da Ring 1 stenger i sommer og tre år fremover på grunn av ombygging og oppgradering av Hammersborgtunnelen og Vaterlandtunnelen. Disse arbeidene vil medføre ekstra belastning på Ring 3.

Dette skal gjøres

Statens vegvesen skal fjerne en betongplate i brua som kan utgjøre en mulig fare. Ved inspeksjon er det funnet at denne betongplaten, som bærer Vann- og avløpsetaten sitt vannrør, ligger på en stålvinkel som er hardt angrepet av korrosjon. Observasjoner viser også at andre deler av konstruksjonen og vann- og avløpsanlegget trenger oppgradering.

– Det er en stor fordel for trafikanter, Statens vegvesen og Oslo kommune at arbeidene gjøres samtidig. Samkjøringen av arbeidene gjøre det billigere, raskere og trafikantene slipper flere stengingsperioder. Ikke minst må dette løses før Ring 1 stenger, sier Eiterjord.

Prosjektside for mer informasjon:

Kartplassering av brua.
Kartplassering. Kart: Statens vegvesen.
Aktuelt for fylke(r): Oslo