Alberte Ruud overtar som sekretariatsleder for byvekstavtalen og Oslopakke 3 fra 1. mars. Hun overtar etter Terje Rognlien, som blir pensjonist.

Alberte Ruud. (Foto: Statens vegvesen)
Alberte Ruud. (Foto: Statens vegvesen)

Ruud (51) kommer fra stillingen som daglig leder av Buskerudbyen, og har tidligere jobbet i Transportøkonomisk institutt og Norconsult.

- Vi er veldig fornøyde med at Alberte har takket ja til stillingen som sekretariatsleder. Hun har de egenskapene vi ser etter, og vi er trygge på at hun kommer til å gjøre en solid jobb for alle partene i samarbeidet, sier Fred Anton Mykland, avdelingsdirektør i Transport øst i Statens vegvesen, som har det formelle arbeidsgiveransvaret for byvekst- og Oslopakke 3-sekretariatet

Partene i byvekstsamarbeidet i Oslo-området er Oslo kommune, Akershus fylkeskommune, Bærum kommune, Nordre Follo kommune, Lillestrøm kommune, Jernbanedirektoratet, Statsforvalteren i Oslo og Viken og Statens vegvesen.