Det trenger ikke være dyrt å ta vare på det vi har og utbedre der vi kan. Selv «små» prosjekt kan vekke oppmerksomhet og ha stor samfunnsmessig betydning.

For cirka 6 millioner kroner er en kritisk viktig fangvoll på plass i Drivdalen etter en anleggsperiode på drøye to måneder. Til grunn for jobben ligger både teknologi og innovasjon.

Dronebilde av fangvollen.
I og med fangvollen er etablert i et landskapsvernområde er det strenge krav til gjennomføringen av et slikt prosjekt. Dronebilde: Statens vegvesen v/Kristian Hauståker.

Godt samarbeid

Drivdalen er et skredutsatt område som Statens vegvesen har høy oppmerksomhet på. Fangvollen er etablert øst for E6 ved Vårstigen rasteplass. Hensikten med fangvollen er å beskytte E6 og rasteplassen mot ras og steinsprang.

– Jobben har stort sett gått som planlagt. Vi trengte litt lengre tid, men har hele tiden hatt et godt samarbeid med entreprenør Lesja Bulldozerlag AS og berørte aktører. Vinterarbeid er alltid krevende, og det gikk litt ekstra tid for å fullføre muringen. Resultatet er en vakker voll som vil fungere godt og som glir fint inn i det flotte landskapet i Drivdalen, sier byggeleder for prosjektet Sondre Berger i Drift og vedlikehold midt i Statens vegvesen.

Dronevideo fangvoll Drivdalen

Her ser du i en dronevideo fangvollen i Drivdalen på Dovrefjell, som er cirka 240 meter lang og mellom 5 og 6 meter høy. Video: Kristian Hauståker/Statens vegvesen.

Det er flere steder i Drivdalen det har kommet skred og steinsprang gjennom årene. På en strekning på cirka 17 kilometer mellom Vårstigen og Klevan er det registrert over 60 skred og steinsprang de siste 20 årene.

Nasjonalpark og skredutsatt

– Vi har plan om en bergsikringskontrakt som også vil omfatte E6 Drivdalen. Gjennom den kontrakten kan vi gjøre ytterligere tiltak på strekningen i tillegg til fangvollen som skal nå er bygget, sier seksjonssjef for plan og vedlikehold i område midt i divisjon drift og vedlikehold Anni Kari Pedersen.

E6 Drivdalen er et spesielt område og en spesiell strekning, understreker Pedersen.

– Når det skal bygges i et landskapsvernområde, må Statens vegvesen må ha dispensasjon for alle tiltak som gjøres. Kravene er naturligvis strenge. For eksempel må massene stamme fra området og må være fri for fremmede arter, og det blir strenge krav for anleggsdriften. Da er det gledelig at resultatet har blitt så flott.

Bilde av byggeleder for prosjektet Sondre Berger, byggeleder driftskontrakt Erling Halvorsen og prosjektleder for Lesja Bulldozerlag Anna Storhaug Nyløkken von Rappe som står på fangvollen. Foto: Statens vegvesen v/Anni Kari Pedersen.
Fra venstre: Byggeleder for prosjektet Sondre Berger, byggeleder driftskontrakt Erling Halvorsen og prosjektleder for Lesja Bulldozerlag Anna Storhaug Nyløkken von Rappe. Foto: Statens vegvesen v/Anni Kari Pedersen.

Omfattende bruk av drone

Styrken er at området er godt kartlagt gjennom en egen naturfarevurdering, og det er gjort omfattende registreringer via drone.

Bruken av drone i prosjektet ble det laget en egen sak om av TV2:

Statens vegvesen: Flyr for din sikkerhet (tv2.no)

Det er kjørt omfattende dronekartlegging av området.

– Vi vet at det kommer til å gå nye ras forbi her, men med skredvollen sikrer vi både trafikanter, rasteplassen og pilgrimsleden, sier Berger.

Bruken av drone har også vært en sikkerhet for de som har utført arbeidene.

 – Store deler av fjellet er i bevegelse, men disse endringene har vi fulgt med på via drone, webkamera og radar. Dette gjør at vi kan lage gode 3D-modeller, understreker Berger.

Området er dronefotografert i over to år og ved store og plutselige bevegelser kan veien stenges på kort varsel. De mange datakildene sikrer en god og helhetlig forståelse av fjellets bevegelser.

Bilde av baksiden av fangvollen.
Baksiden av fangvollen er det ikke så mange som ser, men den er utvilsomt vakker. Foto: Statens vegvesen v/Anni Kari Pedersen.

Det gjenstår fortsatt noen mindre arbeider før prosjektet er helt ferdig.

– Vi er i god dialog med beitelaget knyttet til sauefellen som skal reetableres. Her vil vi sammen komme fram til en løsning som vil fungere. Det gjenstår også å opparbeide pilgrimsleden, men også dette arbeidet vil bli fullført, sier Berger.

I tillegg gjenstår mindre oppryddingsarbeider som tas til våren. Det går også en kulvert under veien til rasteplassen.

Faktainformasjon om prosjektet

  • Prosjektet er en utførelsesentreprise (NS 8406 under EØS-terskel).
  • Fangvollen er cirka 240 meter lang og mellom 5 og 6 meter høy (inklusiv 1 meter fundament). Prosjektet består også tilrettelegging av Gamle Kongevei med en hellelagt kulvert.
  • Målet er å bidra til å sikre E6 som transportåre mellom Midt- og Sør-Norge, samt rasteplassens brukere.
  • E6 har på denne strekningen en fartsgrense på 80 km/t og en gjennomsnittlig årsdøgntrafikk på cirka 2300 kjøretøy.
  • Anleggsområdet ligger i Dovrefjell nasjonalpark.
  • Vårstigen, eller den gamle kongeveien, ligger i Drivdalen mellom Oppdal og Dombås. Vårstigen er 6 km lang og ligger innenfor Drivdalen landskapsvernområde. Den kalkholdige og mineralrike berggrunnen gir grunnlag for et unikt planteliv, hvorav mange sjeldne arter. Her er også spor etter seterdrift og annen bosetning.
  • Fangvollen består av cirka 11 500 m3 masser med vrakskifer fra Oppdal pluss stedlige masser, samt fra eget masselager.