Det er meldt om en epost der vegvesen.no blir misbrukt. Vi oppfordrer til å ikke klikke på denne lenken og til å melde ifra dersom du får denne eposten.

Nettsvindel blir stadig vanligere, og navnet til Statens vegvesen blir ofte misbrukt i svindelforsøk. En av de vanligste formene for nettsvindel er phishing. Dette er en type bedrageri der svindlere sender falske e-poster eller SMS-er (også kalt SMiShing) for å lure folk til å gi opplysninger eller utbetale penger til dem.

Vi oppfordrer til å melde ifra hvis du opplever nettsvindel der Statens vegvesen sitt navn er nevnt.

Her kan du melde ifra og lese mer om nettsvindel

Her er den falske eposten (som du IKKE skal klikke på hvis du får den i innboks)

----- Videresendt melding -----

Fra: "Vegvesen" <>

Emne: Påkrevd løsning av trafikkforseelse sak innen 7 dager

Kjære Borger,

Jeg håper denne henvendelsen finner deg ved godt mot. Vi kontakter deg angående en uavklart trafikkforseelsessak som stammer fra hendelsen den 4. oktober 2023. Det er av største betydning at denne saken blir løst innen syv dager.

Vi er nøye opptatt av å håndtere saker av denne karakteren på en korrekt og effektiv måte i henhold til gjeldende lovgivning. Våre plikter, nedfelt i Vegtrafikkloven § 38 og Forskrift om forenklet forelegg (parkering mv.) § 3, krever at slike saker behandles innenfor akseptable tidsrammer.

Dato for Forseelse

Beskrivelse av Forseelse

Status

4. oktober 2023

Kjøretøyet registrert under ditt navn ble observert å bryte fartsgrensen med over 20 km/t i en boligområde.

Uløst

Vi anmoder deg herved om å prioritere denne saken og iverksette nødvendige tiltak for å få den avsluttet innen den fastsatte fristen. Vennligst ikke nøl med å ta kontakt dersom det er behov for ytterligere assistanse eller informasjon.

For mer detaljert informasjon og eventuelle oppdateringer vedrørende saken, vennligst benytt følgende lenke xxx med ditt unike saks-ID: NO238717.

Vi takker for din samarbeidsvilje og forventer å høre fra deg i nær fremtid.

Med vennlig hilsen,

Vegvesen
Lilleakerveien 2 E
0283 Oslo
Norway