Etter seks uker med utbedringer av Gjerdrums vei bru gjenåpnet de innsnevrede kjørefeltene mellom Ullevål stadion og Nydalen i dag tidlig, mandag 27. mai.

Arbeidene med utbedringene av brua og vann- og avløpsanlegget som ligger i brua har blitt fullført som planlagt og innenfor skissert frist.

Markering i kart som viser hvor Ring 3 har vært innsnevret til to felt de siste seks ukene.
Markeringen i rødt viser hvor Ring 3 har vært innsnevret til to felt de siste seks ukene. Kart/illustrasjon: Statens vegvesen.

Tidligere pressemelding: 

Samarbeidsprosjekt mellom Vegvesenet og kommunen 

Dette har vært et samarbeidsprosjekt mellom Statens vegvesen og Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune, i og med det ble gjort utbedringer både for riksveibrua og det kommunale vannrøret som ligger i brufundamentet. 

– Anleggsperioden har bekreftet at dette var viktige og nødvendige arbeider. Det var også kritisk viktig at vi fikk gjennomført utbedringene av Gjerdrums vei bru før Ring 1-oppgraderingen av Hammersborgtunnelen og Vaterlandstunnelen starter, slik at Ring 3 kan håndtere den ekstra belastningen som denne stengingen vil føre til, sier seksjonssjef Gunnar Eiterjord. 

Mer informasjon om Ring 1-prosjektet: 

Skryt til trafikantene 

– Vi ønsker å gi honnør til de trafikantene som lyttet på våre råd og har valgt andre ruter eller transportformer i anleggsperioden. En spesiell takk til tålmodige bussreisende langs Ring 3. Trafikktellinger tyder på at svært mange trafikanter har valgt annerledes mens det har vært innsnevring. Det har vært helt avgjørende for at det har gått bra, selv om det har vært en betydelig merbelastning for mange gjennom køer og ekstra ventetid, sier Eiterjord.  
 
Ring 3 har en gjennomsnittlig trafikk på cirka 65.000 kjøretøy per dag, og i anleggsperioden er denne redusert med cirka 23.000 kjøretøy i snitt. 

Han understreker at situasjonen hadde blitt mye mer krevende om ikke så mange hadde valgt andre ruter og transportformer. 
 
– Hovedvekten av nedgangen skyldes at trafikken har flyttet seg, i hovedsak gjennom bruk av Operatunnelen, Ring 2 og lokalveier i stedet for Ring 3, men det er gledelig at det også er registrert økt sykkeltrafikk og reisende med T-bane, understreker Eiterjord. 

Utførende entreprenør for arbeidene har vært Braathen Landskapsentreprenør AS, med Vann- og avløpsetaten som formell byggherre.

Bilde av brua.
Gjerdrums vei bru består av to bruer og i åpningen mellom betongbruene er det dekket til med betongplater. Disse var i dårlig stand og trengte utskifting. Vann- og avløpsanlegget som ligger i brua er også utbedret. Flyfoto: Statens vegvesen.

Prosjektside for arbeidene:

Les mer om arbeidene som er gjort: 

Aktuelt for fylke(r): Oslo