Artikkelen er fra 2020, og innholdet kan være utdatert.

Piggfriandelen øker fortsatt, viser Vegvesenets piggdekktelling i 17 kommuner.

Oslo, Bergen, Asker, Bærum, Stavanger og Sandnes har nådd en piggfriandel på over 85 prosent. Oslo, Bergen og Stavanger har avgift for bruk av piggdekk.

I Fredrikstad, Sarpsborg og Drammen økte piggfriandelen vinteren 2019/2020. Trondheim nærmer seg 80 prosent og har hatt en sterk økning etter at avgift ble innført for fire år siden.

Helseskadelig svevestøv

Piggdekk gir veigrep på varierende og glatt føre, men bruk av piggdekk er hovedårsaken til asfaltslitasje og veistøv. Veistøv virvels opp når været er tørt og danner helseskadelig svevestøv.

Folkehelseinstituttet har dokumentert at dette gir et betydelig helseproblem for en del eldre, folk med luftveissykdom, samt for mennesker med hjerte- og karsykdom. Den som har luftveisinfeksjoner bør begrense sin oppholdstid i uteområder med høy luftforurensning.

Vintre med væromslag skaper utfordringer for bilistene. Føret varierer mellom bar asfalt, godt vinterføre og glatt is.

I de mest utsatt områdene ser vi at mange velger piggdekk framfor piggfrie vinterdekk. Dette er tydeligst i indre strøk og nordover langs kysten fra Stad. I Ålesund, Grenland og Lillehammer har andelen med piggfrie dekk gått ned.

Oppfordrer til raskt dekkskifte

Vegvesenet har i år utsatt fristen for piggdekkskifte til 1. mai for hele landet. Dette er som en følge av korona-epidemien.

Samtidig oppfordres alle til å skifte til sommerdekk så raskt som mulig ettersom oppvirvling av svevestøv skaper helseproblemer i tørt vær.

 

Piggfriandelen 2019 – 2020
 

2019

2020

Endring i prosentpoeng

Oslo

91 %

91 %

0 %

Bergen*

88 %

  

Asker/Bærum

89 %

89 %

0 %

Stavanger/Sandnes

85 %

88 %

3 %

Fredrikstad/Sarpsborg

82 %

86 %

3 %

Drammen

83 %

85 %

1 %

Trondheim

74 %

79 %

5 %

Skien/Porsgrunn

76 %

74 %

-2 %

Kristiansand

66 %

69 %

3 %

Hamar

61 %

63 %

2 %

Ålesund

58 %

50 %

-8 %

Lillehammer

53 %

52 %

-1 %

Tromsø

17 %

17 %

0 %

 *I Bergen ble piggfriandelen ikke telt i 2020.

Illustrasjonsbilde. Foto: Knut Opeide