Visse tilhengere og campingvogner kan bli godkjent for Tempo 100. Det er Statens vegvesen som godkjenner.

Tempo 100-godkjenning gjør det tillatt å trekke enkelte tilhengere eller campingvogner i opptil 100 km/t. Hvis du har en tilhenger som er eldre enn fire år, må den ha en godkjent EU-kontroll før du kan bestille kontroll for Tempo 100 hos Statens vegvesen. Tilhengere som er godkjent for Tempo 100 skal ha godkjent EU-kontroll hvert annet år på samme måte som vanlige personbiler.

Det er også krav til bilen som skal trekke hengeren. Selv om tilhengeren er godkjent for Tempo 100, kan du altså ikke kjøre i 100 km/t uten at trekkbilen er innenfor kravene.

Du kan sjekke om din bil og tilhenger kan bli godkjent for Tempo 100 i kalkulatoren under.

Fra 18. mars 2024 er det mulig å kjøre med norsk Tempo 100-godkjenning i Danmark. Du kan også kjøre med dansk Tempo 100-godkjenning i Norge hvis tilhengeren ikke er norskregistrert. For mer informasjon om krav og vilkår les mer om internasjonale Tempo 100-ordninger.

Krav til tilhenger og trekkbil

Bilen må ha ABS-bremser og tillatt totalvekt på 3 500 kilo eller lavere. I tillegg er det vektkrav til kombinasjonen av bil og tilhenger, slik at trekkbilen ikke blir for lett i forhold til tilhengeren. Det er også krav til utsyr som sikrer stabil og sikker kjøring. Bremser og støtdempere på tilhengeren, stabilisatorkobling mellom tilhenger og trekkbil eller elektronisk stabilitetssystem på bilen kompenserer hvis bilen i utgangspunktet er for lett i forhold til hengeren. Tilhengere uten bremser kan ikke bli godkjente for Tempo 100.

Slik får du Tempo 100-godkjenning

1. Bruk kalkulatoren under for å se om tilhengeren din kan godkjennes og om bilen din kan brukes som trekkbil i 100 km/t.

2. Gjennomfør godkjent EU-kontroll av tilhengeren, hvis den er mer enn fire år gammel. Det er viktig å gjennomføre EU-kontrollen før Tempo 100-godkjenningen, siden det ikke er lov å kjøre med en Tempo 100-godkjent tilhenger uten godkjent EU-kontroll.

3. Bestill time for Tempo 100-godkjenning av tilhengeren.

Utmelding av Tempo 100-ordningen

Dersom du ønsker å melde tilhengeren ut av Tempo 100-ordningen, må du bestille time for omklassifisering til «vanlig tilhenger», på samme måte som da tilhengeren ble omklassifisert til Tempo 100. Dette er en gebyrpliktig kontroll. Etter kontrollen vil du motta et nytt vognkort uten Tempo 100-godkjenning.

Etter omklassifiseringen vil tilhengeren ikke lenger være en del av EU-kontrollordningen. Som eier vil du fortsatt være ansvarlig for at tilhengeren er i forskriftsmessig stand. Dette betyr at eventuelle mangler vil kunne bli anmerket og fulgt opp av Statens vegvesen på ordinært vis. Utestående mangler som kun relaterer seg til Tempo 100-kravene, det vil si dekkenes alder og hastighetsmerking, vil imidlertid ikke bli fulgt opp av Statens vegvesen.

Internasjonale Tempo 100-ordninger

Det finnes Tempo 100-ordninger også i Danmark og Tyskland.

Bestill kjøretøykontroll

Du finner riktig kontrolltype under menypunktet «Ombygging — godkjenning av endringer på kjøretøyet», og med beskrivelsen «Godkjenning av Tempo 100»

Tilhenger