Du må søke om tillatelse til å sette opp serviceskilt eller virksomhetsvisning til din virksomhet langs veien.

Gjelder det riksvei eller privat vei, må du sende søknaden til Statens vegvesen. Gjelder det fylkesvei, må du kontakte fylkeskommunen. Gjelder det kommunal vei, må du kontakte kommunen.

Det er flere vilkår som må være oppfylt for å få innvilget skilting, både generelle vilkår og særlige vilkår knyttet til det enkelte skilt. Du finner mer informasjon i del 5 av håndbok N300 om trafikkskilt.

Slik søker du om tillatelse

Fyll ut søknadsskjemaet om serviceskilt eller virksomhetsvisning, og send det til oss på e-post til eller som vanlig post.

Hva må søknaden inneholde?

Søknaden må blant annet inneholde denne informasjonen:

  • hvem som er søker
  • servicestedets lokasjon i forhold til riksvei
  • type virksomhet
  • ønsket service- eller veivisningssymbol og tekst som ønskes
  • om avkjørsel og parkeringsareal er godkjent