Det er flere vilkår som må være oppfylt for å få innvilget skilting, både generelle vilkår og særlige vilkår knyttet til det enkelte skilt. Se håndbok N300 (Trafikkskilt) Del 5 for mer informasjon.

Slik søker du 

Fyll ut Søknadsskjema om serviceskilt eller virksomhetsvisning.pdf og send det til Statens vegvesen.

Søknaden må blant annet inneholde informasjon om:

  • hvem som er søker
  • servicestedets lokasjon i forhold til riksvei
  • type virksomhet
  • ønsket service- eller veivisningssymbol og tekst som ønskes
  • avkjørsel og parkeringsareal er godkjent