Sjekk hva søknaden må inneholde.

Du må sende inn søknad om avkjørsel dersom du skal:

  • anlegge ny avkjørsel
  • flytte avkjørsel
  • endre eller utvide bruken av avkjørsel

Hvem behandler søknaden?

Etter at du har sendt inn søknaden vil du få en oppsummering som blant annet viser hvem som behandler søknaden.

Når får du svar på søknaden?

Normalt skal søknaden behandles innen én måned etter at søknaden er registrert hos Statens vegvesen eller kommunen. Dersom saksbehandlingen tar lengre tid vil du motta et foreløpig svar på når du kan forvente vedtak i saken.

Du vil motta vedtaket i saken i din digitale meldingsboks. Har du reservert deg for digital kommunikasjon med det offentlige, får du vedtaket tilsendt per post.

Hva koster det?

Statens vegvesen tar ikke gebyr for å behandle avkjørselssøknader.

Noen kommuner krever gebyr for å behandle avkjørselssøknader. Se kommunens nettside for mer informasjon.