Du må sende inn søknad om dispensasjon fra byggegrense dersom du skal bygge noe innenfor byggegrensen mot en offentlig vei eller gang- og sykkelvei.

Hvem behandler søknaden min?

Når søknaden er sendt inn, får du en bekreftelse på at søknaden er registrert, og om det er Statens vegvesen eller kommunen som behandler søknaden.

Når får jeg svar på søknaden min?

Normalt skal søknaden behandles innen én måned etter at søknaden er registrert hos Statens vegvesen eller kommunen. Dersom saksbehandlingen tar lengre tid vil du motta et foreløpig svar på når du kan forvente vedtak i saken.

Vedtaket i saken vil du motta i din digitale meldingsboks. Har du reservert deg for digital kommunikasjon med det offentlige, får du vedtaket tilsendt på papir.

Hva koster det?

Statens vegvesen tar ikke gebyr for å behandle søknader om dispensasjon fra byggegrenser.

Noen kommuner krever gebyr for å behandle dispensasjonssøknader. Se kommunens nettside for mer informasjon