De fleste opplysningsskilt iverksetter bestemte trafikkregler. Eksempel: skilt for kollektivfelt eller skilt for gågate.